INSTYTUTU HISTORII SZTUKI KUL

logo.jpg                       

STRONA GŁÓWNA INSTYTUTU

Czytaj dalej...

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim zaprasza na wykład Tomasza Góreckiego pt.: "Wybrane aspekty życia codziennego pustelników egipskich na podstawie wykopalisk na terenie MMA 1152 w Gurna (Luksor)"

 

Tomasz Górecki – archeolog, kustosz kolekcji sztuki koptyjskiej w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach sztuki, kultury i rzemiosła artystycznego Egiptu chrześcijańskiego we wczesnym średniowieczu. Autor licznych publikacji z tych dziedzin, uczestnik wielu misji archeologicznych (polskich i zagranicznych) w Egipcie (m.in. w Aleksandrii, Tell Atrib, Naklun, Chenchour), Sudanie (Stara Dongola) i Autonomii Palestyńskiej (Gaza). Od 2003 roku kieruje wykopaliskami w Sheikh Abd el-Gurna (Luksor, Egipt), w ramach współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

O efektach prac prowadzonych przez p. Góreckiego można poczytać m.in.: 

http://archeowiesci.pl/2006/06/12/pergaminowy-manuskrypt-znaleziony-przez-polakow-w-egipcie-to-ksiega-izajasza/ 

https://archeowiesci.wordpress.com/2010/03/23/kolejne-odkrycia-polakow-w-eremie-koptyjskich-mnichow/


"GALERIA 1" zaprasza na wystawę fotografii Liudmyly Radyk - "50x50"

 

W imieniu Galerii 1 im. B. Słomki serdecznie zapraszamy

na wernisaż i oglądanie wystawy.

 

/facebook/

 

 


II Lubelskie Forum Młodych Naukowców – 22 maja 2017 r.

 

Zapraszamy na II Lubelskie Forum Młodych Naukowców – Kierunek Innowacje, które odbędzie się 22 maja 2017 o godz. 9.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Spotkanie jest skierowane do studentów, doktorantów i młodych naukowców do 35 roku życia.

 

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie możliwości rozwoju młodych naukowców oraz przedstawienie oferty oraz praktycznych wskazówek konkursów grantowych i stypendiów oferowanych przez NCN, FNP, KPK UE.

Zachęcenie doktorantów z województwa lubelskiego do aplikowania o środki na prowadzenie badań naukowych i ukierunkowanie na osiąganie maksymalnych rezultatów w ramach prowadzonych przez nich prac badawczych jest głównym zamierzeniem organizatorów.

Nadchodzące Forum to dwie sesje tematyczne, które obejmują najistotniejsze kwestie związane z kształtowaniem kariery naukowej młodego naukowca.

 

W pierwszej części eksperci opowiedzą o relacjach między gospodarką a nauką w kontekście doktoratu wdrożeniowego. Przedstawią oni również formy wsparcia młodych naukowców w ramach stypendiów Marii Skłodowskiej – Curie, projektów badawczych finansowanych z programu Horyzont 2020 oraz konkursów grantowych NCN, a także oferty FNP

 

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak ,,Jak skutecznie aplikować o środki w ramach grantów dla młodych naukowców”  w ramach konkursów grantowych oferowanych przez NCN. Niniejsza sesja będzie dotyczyć praktycznych aspektów wypełniania wniosków.

Ponadto podczas Forum będą mieli Państwo możliwość odbycia rozmów stolikowych - face to face z przedstawicielami następujących instytucji:

  • Narodowe Centrum Nauki (NCN)
  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
  • Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (PKP UE).

 

Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa do 18 maja 2017.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zarejestrowanie się poprzez wypełnienie, klikając obok w formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia prosimy o kontakt z koordynatorem Forum, Elżbietą Szulc-Wałecką, elzbieta.walecka@lubelskie.pl, tel. 81 5371656.

 

Mamy głęboką nadzieję, że idea przedsięwzięcia spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Czytaj dalej...

Moc wyobraźni: światy duchowe i alternatywne, 28-30.04.2017 r.

 

organizatorzy: 

stowarzyszenie ARTmagedon, 

Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa

Instytutu Historii Sztuki KUL,

Muzeum Lubelskie w Lublinie,

Katedra Muzeologii

Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW

oraz

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL

 

/facebook/


Godzina rozumu: świat rzeczywisty, 24-26.04.2017 r.


 
organizatorzy: 
stowarzyszenie ARTmagedon, 
Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa
Instytutu Historii Sztuki KUL,
Bazylika i Klasztor Dominikanów w Lublinie,
Katedra Muzeologii
Instytytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW
oraz
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL
 
 

Zapraszamy na wystawę zbiorową pt.: „Popiół czy diament?”

 

Zapomniane? Puste? Nieodkryte?


Niechciane dzieci miast i prowincji stają się bohaterami fotograficznych poszukiwań. Zbiorowa wystawa „Popiół czy diament?” powstała z inspiracji tym co pozostawione przez człowieka. Ukazuje różne podejścia do tematu fotografii miejsc spoza głównego szlaku.
Zapraszamy do poznania świata zapomnianych pałaców, domów, cerkwi, cmentarzy.

Wernisaż wystawy odbędzie się

6 kwietnia o godzinie 18.
Wystawę będzie można oglądać do 18 maja 2017 r.

Kuratorki:
Paula Krzykowska, Magda Korczak

"Galeria 1" im. B. Słomki

Gmach Główny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Al. Racławickie 14, Lublin


Wykład Piotra Celińskiego pt.: "Cyfrowy ekosystem sztuki wizualnej"

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
oraz
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

zapraszają na dwunasty wykład VIII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu
Sztuka i technologia


Piotr Celiński
Cyfrowy ekosystem sztuki wizualnej

 

 

Wykład dotyczy charakterystyk wybranych elementów zmiany cyfrowej w kontekście obrazów, ekranów i wizualności. Znajdą się w nim tropy związane ze społeczną i polityczną sytuacją sztuki i komunikacji, ale przede wszystkim próba opisania dynamiki cyfrowego środowiska sztuki – baz danych, algorytmów i sieci.

 


________________________________

5 kwietnia (środa), godz. 17.00
Filia nr 2 MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)

__________________________

Najnowszy trwający obecnie moment kulminacji związków sztuka - technologia, zapoczątkowany - zdaniem Hala Fostera - w latach 90. XX wieku, wiążę się z cyfryzacją, komputeryzacją i narodzinami społeczeństwa informatycznego. Splot technologii, nauki i kultury prowadzi do rozkwitu technokultury i technonauki. Jak w tym kontekście zmienia się samo pojęcie sztuki i czy w rezultacie rozszerzania jej definicji narasta przepaść pomiędzy "starym" i "nowym"? Czy sztuka dzisiaj, właśnie dlatego, że tak szeroko wchłania zdobycze współczesnego postępu technologicznego, nie zbliża się zadziwiająco do źródłowego pojęcia techne, którym starożytni Grecy ogarniali wszelką wytwórczość? Zagadnienia te wydają się niezwykle aktualne w kontekście narastającej obecności techniki i technologii w rozmaitych przejawach współczesnej praktyki artystycznej, zarówno w sztukach wizualnych, jak też w architekturze, muzyce, filmie i w szeroko rozumianej kulturze wizualnej. Odpowiedzi na liczne pytania z tym związane szukać będą badacze i praktycy różnych dziedzin humanistyki podczas tegorocznej VIII edycji otwartych wykładów o sztuce, przygotowanych przez Bibliotekę im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie we współpracy z Instytutem Sztuk Pięknych UMCS, Instytutem Historii Sztuki KUL Jana Pawła II i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych.


________________________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronie:

www.zacheta.lublin.pl