"Dialog Obywatelski o przyszłości Europy"

„Dialog Obywatelski o przyszłości Europy”

z udziałem

Dr. Marka Prawdy,

Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

 

14 marca 2018 r. (środa)

Godz. 11.00-12.30

 

Sala C-1031

Collegium Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

Lublin

                         

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL serdecznie zaprasza na spotkanie z Panem Dr. Markiem Prawdą, Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Spotkanie odbędzie się w ramach „Dialogu Obywatelskiego o przyszłości Europy”.

 

Prowadzenie: Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

 

Dr Marek Prawda objął stanowisko dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 1 kwietnia 2016 r. W latach 2012-2016, pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech. W latach 80. działał w "Solidarności". Współpracował z Polską Akademią Nauk, gdzie w 1984 roku obronił pracę doktorską w zakresie socjologii pracy. W pracy naukowej skupiał się na tematyce stosunków polsko-niemieckich i integracji europejskiej. Odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi RFN, Orderem Zasługi Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Medalem Cordi Poloniae przyznanym przez Konwent Organizacji Polskich w RFN.


Ogólnopolska konferencja naukowa Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą Unii Europejskiej (przypadek Krymu i Donbasu)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Katedra Studiów Wschodnich KUL
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Instytut Prawa, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”
zapraszają na
ogólnopolską konferencję naukową
Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą
Unii Europejskiej
(przypadek Krymu i Donbasu)
16 stycznia (wtorek) 2018 roku
od godz. 15.00
Miejsce: Collegium Iuridicum KUL, ul. Spokojna 1, Lublin
Sala CI-300

1._seminarium_prawo_miedzynarodowe_16_stycznia_2018_2


Seminarium naukowe pt. „Poland and Ukraine in the process of transformation, integration and security challenges for East-Central Europe",

W Ostrogu na Ukrainie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Poland and Ukraine in the process of transformation, integration and security challenges for East-Central Europe", Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska", współorganizowane przez dr. hab. Tomasza Stępniewskiego, prof. KUL (kierownika Katedry Studiów Wschodnich KUL). Seminarium odbyło się w Ostrogu w dniu 4 grudnia 2017 roku. Podczas seminarium dr hab. Tomasz Stępniewski wziął udział w dyskusji i wygłosił referat pt. „Poland's Transition to Democracy". Seminarium realizowane było w ramach grantu V4EaP Visegrad University Studies grant No. 61610036.

 

 

 

seminarium.4.12.2017

 

 

tomasz_stepniewski


Nowa publikacja

Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, ISP PAN 2017

 

ukraina-i-polska-w-procesie-transformacji_cover


IDEA EUROPY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI: UNIA EUROPEJSKA W 60 LAT PO PODPISANIU TRAKTATU RZYMSKIEGO I W 50 LAT PO ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL (Katedra Stosunków Międzynarodowych), Fundacja Konrada Adenauera i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na konferencję naukową pt. „IDEA EUROPY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI: UNIA EUROPEJSKA W 60 LAT PO PODPISANIU TRAKTATU RZYMSKIEGO I W 50 LAT PO ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA”. Konferencja odbędzie się 28 listopada (godz. 14.30-18.10) i 29 listopada (godz. 9.30-15.00) 2017 r. w sali C-618 Collegium Jana Pawła II.

konferencja.28.29.11.2017.plakat-page-001


Seminarium naukowe pt. „Trójmorze: geopolityczne uwarunkowania i nowy model regionalnej współpracy"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Trójmorze: geopolityczne uwarunkowania i nowy model regionalnej współpracy", Lublin, KUL, 23 listopada 2017 (Collegium Jana Pawła II, sala C-618), od godz. 11.00.

 

 


„Ukraina, Polska i Rosja w tle: trudna przeszłość, niepewna przyszłość"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ukraina, Polska i Rosja w tle: trudna przeszłość, niepewna przyszłość", Lublin, KUL, 27 października 2017 (ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Aula DMMII-134, I. piętro).

 

 

 


Seminarium międzynarodowe w Kownie współorganizowane przez Katedrę Studiów Wschodnich KUL

 

W Kownie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Countering Information Threats in Central and Eastern Europe”, współorganizowane przez Katedrę Studiów Wschodnich KUL (współorganizator dr hab. Tomasz Stępniewski), Vytauto Didžiojo Universitetas oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Seminarium odbyło się w Kownie w dniu 8 marca 2017 roku. Podczas seminarium dr hab. Tomasz Stępniewski wygłosił referat pt. „ The Russia-Ukraine hybrid war: determinants, goals and instruments”, natomiast dr Andrzej Szabaciuk pt. „Russian propaganda in Western Europe: the scale and importance of the issue”.

 

Plakat w załączniku.