Konferencja międzynarodowa w Wilnie współorganizowana przez Katedrę Studiów Wschodnich KUL

 

 

Dr hab. Tomasz Stępniewski i dr Andrzej Szabaciuk uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „The Russia Factor and Security in Central and Eastern Europe”, która odbyła się w Mykolas Romeris University w Wilnie w dniu 9 marca 2017 roku. Podczas konferencji dr hab. Tomasz Stępniewski wygłosił referat pt. „The Geopolitical Roots and Security Issues of the Ukrainian Crisis”, natomiast dr Andrzej Szabaciuk pt. „Russian propaganda in Western Europe: a Threat to European Security?”. Ponadto, dr hab. Tomasz Stępniewski był współorganizatorem tej konferencji.

 

Plakat w załączniku.

 

 

 


Wykład otwarty dr. Michała Paszkowskiego (pracownika Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii) pt. Polityka rządu Polski wobec sektora naftowego w obecnych uwarunkowaniach rynkowych.

Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL zaprasza na wykład otwarty dr. Michała Paszkowskiego (pracownika Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii) pt. Polityka rządu Polski wobec sektora naftowego w obecnych uwarunkowaniach rynkowych.

 

Wykład odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek), godz. 9:10–10:40 oraz 10:50–12:20, sala DMMII-134 (Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Budynek II).

 

 

więcej informacji


Nowa tom Rocznika IESW pod współredakcją dra hab. Tomasz Stępniewskiego

 

 

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dra Bartosza Jóźwika i dra hab. Tomasza Stępniewskiego: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 14 (2016), zeszyt 5, pt. „Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej”, Lublin 2016. Zapraszamy do lektury.

Link do publikacji.

 

 

 

 

 


wykład otwarty Pawła Olejarnika (eksperta Międzynarodowej Agencji Energetycznej w Paryżu) pt. Wyzwania globalnego rynku energetycznego w okresie transformacji niskoemisyjnej. Prezentacja raportu World Energy Outlook 2016.

Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL zaprasza na wykład otwarty Pawła Olejarnika (eksperta Międzynarodowej Agencji Energetycznej w Paryżu) pt. Wyzwania globalnego rynku energetycznego w okresie transformacji niskoemisyjnej. Prezentacja raportu World Energy Outlook 2016.

 

Wykład odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016, godz. 10:00–11:30, sala DMMII-106 (Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Budynek II).

 


ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA „LAUDATO SI” A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Konferencja naukowa

28 listopada 2016 r.

 

ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA „LAUDATO SI” A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

 

Poniedziałek, 28 listopada 2016 r.

Godz. 11.00-14.30

Trybunał Koronny

ul. Rynek 1

Lublin

 

Organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL oraz Fundacja „Instytut Myśli Społecznej”

 

 

Program konferencji


NIEMCY I POLSKA WOBEC UKRAINY W KONTEKŚCIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Konferencja

23 listopada 2016 r.

 

NIEMCY I POLSKA WOBEC UKRAINY

W KONTEKŚCIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Piątek, 23 listopada 2016 r.

Lublin

Godz. 10.00-14.00

Collegium Norwidianum

CN-208

Al. Racławickie 14

Lublin

 

Organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

 

Celem konferencji jest dyskusja o różnych aspektach relacji polsko-niemieckich w 25 rocznicę podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. ze szczególnym uwzględnieniem stosunku do Ukrainy.

 

 

Program debaty:


Ogólnopolska konferencja pt. „BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ”, 25 listopada 2016 r.

Ogólnopolska konferencja pt. „BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ”, 25 listopada 2016 r.

Ogólnopolska konferencja

pt. „BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ”,

25 listopada 2016 r.

 

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL,

Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza,

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza,

Konrad Adenauer Stiftung

oraz

Fundacja Rozwoju KUL

zapraszają na ogólnopolską konferencję

pt. „Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej”

- 25 listopada 2016 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

Collegium Jana Pawła II, C-618,

Al. Racławickie 14, Lublin,

godz. 9.30-16.00.

 

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące różnych problemów bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele różnych ośrodków naukowych: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuki Wojennej, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Konferencja została objęta patronatem medialnym Centrum Informacji Rynku Energii, Radia Lublin, Gazety Codziennej „Nowiny” oraz portali BiznesAlert.pl, WysokieNapiecie.pl, Nowiny24.pl, GospodarkaPodkarpacka.pl.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko wraz z afiliacją na adres: konferencja@instytutpe.pl.

 

Program


Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, KUL, Lublin, 15-16 listopada 2016 roku

Wydział Nauk Społecznych
oraz
Wydział Nauk Humanistycznych
przy udziale
Wojskowej Akademii Technicznej
Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia
zapraszają na
Międzynarodową Konferencję Naukową

 


Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego

 

 

15-16 listopada 2016

Colegium Norvidianum sala 208

Al. Racławickie 14

 

Program