Zakończenie staży w Placówce Staży Granicznej w Lublinie

Informujemy, że z dniem 19.12.2016 r. 3 Uczestników/czek projektu ukończyło staże w Placówce Straży Granicznej w Lublinie.

Wszystkim Uczestnikom/czkom projektu życzymy powodzenia i wielu sukcesów zawodowych!

2016-12-22

Zakończenie staży w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Lublinie

Informujemy, że z dniem 18.12.2016 r. 3 Uczestników/czek projektu ukończyło staże w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Lublinie.

Wszystkim Uczestnikom/czkom projektu życzymy powodzenia i wielu sukcesów zawodowych!

2016-12-20

Zakończenie staży w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.

Informujemy, że z dniem 17.12.2016 r. 3 Uczestniczki projektu ukończyły staże w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.

Wszystkim Uczestnikom/czkom staży życzymy powodzenia i wielu sukcesów zawodowych!

2016-12-19

Zakończenie staży w LITPOLUKRBRIG COMMAND z siedzibą w Lublinie

Informujemy, że z dniem 13.12.2016 r. 2 Uczestników/czek projektu ukończyło staże w LITPOLUKRBRIG COMMAND z siedzibą w Lublinie. 

Wszystkim Uczestnikom/czkom staży życzymy powodzenia i wielu sukcesów zawodowych! 

2016-12-15

Zakończenie staży w MSZ i NCSS

Informujemy, że z dniem 06.12.2016 r. 2 Uczestników/czek projektu ukończyło staże w: Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Narodowym Centrum Studiów Strategicznych. 

Wszystkim Uczestnikom/czkom staży życzymy powodzenia i wielu sukcesów zawodowych! 

2016-12-07

Rusza rekrutacja na płatne staże dla studentów WNS KUL!

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na płatne staże dla studentów/tek WNS KUL studiów stacjonarnych kierunków: III rok I stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe, II rok II stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe, III rok I stopnia kierunku stosunki międzynarodowe w ramach projektu "Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL".

 

Projekt przewiduje realizację 3-miesięcznych, płatnych staży realizowanych w wymiarze 120 godz./m-c (3/4 etatu) i 168 godz./m-c (etat). Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 2.000,00 zł brutto/miesiąc. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania, a Uczestnikom/czkom projektu odbywającym staże zagraniczne – kosztów podróży.

 

Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie odbycia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce Rekrutacja, a dokumenty zgłoszeniowe w zakładce - Dokumenty zgłoszeniowe.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazebnism@kul.pl

 

Dokumenty zgłoszeniowe będą przyjmowane od 19 grudnia br.

Rekrutacja ma charakter ciągły (aż do wyczerpania miejsc).

Planowany termin testu wiedzy to ostatni tydzień stycznia.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

2016-12-02

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące płatnych staży w ramach projektu!

Serdecznie zapraszamy studentów/tki: III r. I st. kierunku bezpieczeństwo narodowe, II r. II st. kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz III r. I st. kierunku stosunki międzynarodowe WNS KUL do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu  „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, który jest realizowany w okresie od 01.05.2016 r. do 31.03.2018 r.

 

Spotkanie odbędzie się 24 listopada br. (czwartek) o godz. 12.30 w sali DMMIII – 207, Kampus Majdanek.

 

Serdecznie zapraszamy!

2016-11-22

Zakończenie staży w LITPOLUKRBRIG COMMAND z siedzibą w Lublinie 

Informujemy, że z dniem 31.10.2016 r. 5 Uczestników/czek projektu ukończyło staże w LITPOLUKRBRIG COMMAND z siedzibą w Lublinie. 

Wszystkim Uczestnikom/czkom staży życzymy powodzenia i wielu sukcesów zawodowych! 

2016-11-03

31.10.2016 r. BIURO PROJEKTU NIECZYNNE

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 października br. biuro projektu będzie nieczynne.

2016-10-28

Zakończenie staży w Urzędzie Celnym w Lublinie - Izbie Celnej w Białej Podlaskiej

Informujemy, że z dniem 15.10.2016 r. 4 Uczestników/czek projektu ukończyło staże w Urzędzie Celnym w Lublinie - Izbie Celnej w Białej Podlaskiej. 

Wszystkim Uczestnikom/czkom staży życzymy powodzenia i wielu sukcesów zawodowych! 

2016-10-15