Zakończenie staży w PZL-Świdnik S.A

Informujemy, że z dniem 01.10.2016 r. 6 Uczestników/czek projektu ukończyło staże w PZL-Świdnik S.A. 

Wszystkim Uczestnikom/czkom staży życzymy powodzenia i wielu sukcesów zawodowych! 

2016-10-03

Listy rankingowe i rezerwowe kandydatów/tek

Informujemy, iż pojawiły się listy rankingowe i rezerwowe kandydatów/tek, którzy/re pozytywnie przeszli ocenę formalną i merytoryczną (stan na dzień 21.06.16 r.). Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce: Rekrutacja.

2016-06-23

Listy rankingowe i rezerwowe kandydatów/tek

Informujemy, iż pojawiły się listy rankingowe i rezerwowe kandydatów/tek, którzy/re pozytywnie przeszli ocenę formalną i merytoryczną (stan na dzień 13.06.16 r.). Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce: Rekrutacja.

2016-06-13

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące płatnych staży dla studentów WNS KUL

Zapraszamy studentów/tki:

- III roku I stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe,

- II roku II stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe,

- III roku I stopnia kierunku stosunki międzynarodowe

do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym płatnych staży w ramach projektu „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL”.

 

Spotkanie odbędzie się 2 czerwca br. (czwartek) o godz. 9.30 w sali DMMII – 134 (budynek II), Kampus Wschodni, ul. Droga Męczenników Majdanka 70.

2016-05-25

Ruszyła rekrutacja na płatne staże dla studentów WNS KUL!

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na płatne staże dla studentów/tek WNS KUL studiów stacjonarnych kierunków: III rok I stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe, II rok II stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe i III rok I stopnia kierunku stosunki międzynarodowe w ramach projektu "Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL". Projekt przewiduje realizację 3-miesięcznych, płatnych staży realizowanych w wymiarze 120 godz./m-c (3/4 etatu) i 168 godz./m-c (etat).

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 2.000,00 zł brutto/miesiąc. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania, a Uczestnikom/czkom projektu odbywającym staże zagraniczne – kosztów podróży. Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie odbycia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA, a dokumenty zgłoszeniowe - w zakładce DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazebnism@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

2016-05-25