ICBN

 

 

Najnowsze publikacje

 

Miło nam jest poinformować o przyjęciu do druku w wysoko punktowanych czasopismach z Listy A artykułów naukowców z Pracowni Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych, a także artykułu pracowników Pracowni Stresu Oksydacyjnego oraz Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii:

 

Falgayrac G., Siepka D., Stefaniak E.A., Penel G., Sobanska S., Influence of collecting substrates on the Raman imaging of aerosol particles, "Analytica Chimica Acta" 2018 (in press), (link)

 

Siepka D., Uzu G., Stefaniak E., Sobanska S., Combining Raman microspectrometry and chemometrics for determining quantitative molecular composition and mixing state of atmospheric aerosol particles, "Microchemical Journal", 2018, vol. 137, p. 119–130.

 

Ścibior A., Gołębiowska D., Adamczyk A., Kurus J., Staniszewska M.,  Sadok I., Evaluation of lipid peroxidation and antioxidant defense mechanisms in the bone of rats in conditions of separate and combined administration of vanadium (V) and magnesium (Mg), "Chemico-Biological Interactions" 2018, (link)

 

Stypendium z Fundacji Kościuszkowskiej

 

Informujemy, że dr hab. Elżbieta Anna Stefaniak, prof. KUL, otrzymała z Fundacji Kościuszkowskiej dofinansowanie na realizację projektu "New methodology for source apportionment of carbonaceous particles", realizowanego wspólnie z Northern Illinois University. Projekt dotyczy analizy cząstek powstających w procesie spalania (paliw kopalnych i materii organicznej), pod kątem ustalenia źródła ich emisji. Koordynatorem ze strony NIU jest dr Anna Buczynska, kierownik Stable Isotope Lab (Department of Geology and Environmental Geosciences, Northern Illinois University, DeKalb, USA).


Serdecznie gratulujemy!

 

Zaproszenie na lutowe seminarium ICBN

Zapraszamy na wykład pt. „Wpływ wybranych antyoksydantów na właściwości cytotoksyczne in vitro związków wanadu” dr Iwony Zwolak, asystenta naukowego w Pracowni Stresu Oksydacyjnego. Wykład odbędzie się 14 lutego 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN.

 

Zaproszenie na styczniowe seminarium ICBN

Zapraszamy na prezentację pt. „Opracowanie wydajnych metod otrzymywania dużych ilości wybranych gatunków nicieni entomopatogenicznych” dra Marcina Skowronka, adiunkta w Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN. Wykład odbędzie się 17 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN.

 

Najnowsze publikacje

Miło nam jest poinformować o przyjęciu do druku w wysoko punktowanych czasopismach z Listy A artykułów pracowników Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN oraz Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej:

 

Kazimierczak W., Lis M., Skrzypek T., Kreft A., Comparison of the methods applicable for the pathogenicity assessment of entomopathogenic nematodes, „BioControl” (in press), doi: 10.1007/s10526-017-9856-2.

 

Kowalczyk D., Kazimierczak W., Zięba E., Mężyńska M., Basiura-Cembala M., Lisiecki S., Karaś M., Baraniak B., Ascorbic acid- and sodium ascorbate-loaded oxidized potato starch films: Comparative evaluation of physicochemical and antioxidant properties, „Carbohydrate Polymers”, 2018, 181, p. 317-326.

 

Zaproszenie na grudniowe seminarium naukowe w ICBN

 

W dniu 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN autoreferat pt. „Development of multidimensional spectral data processing procedures for analysis of composition and mixing state of aerosol particles by Raman and FTIR spectroscopy” wygłosi mgr Damian Siepka związany z Pracownią Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Zaproszenie na październikowe seminarium naukowe w ICBN

W dniu 11 października 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN prezentację pt. „Otrzymywanie i własności magnetycznych warstw tlenkowych” przedstawi dr Piotr Sagan, asystent w Laboratorium Optyki Rentgenowskiej. Będzie to pierwsze w roku akademickim 2017/2018 spotkanie w ramach otwartego seminarium ICBN – zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2018, godz. 13:54 - Emil Zięba