XXIV Tydzień Prawników odbędzie się na WPPKiA KUL w dniach  3-7 kwietnia 2017 r. 

 Koło Naukowe Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Sekcją Teorii i Filozofii Prawa KNSP KUL ma zaszczyt zaprosić wszsystkich studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej inaugurującej tegoroczny Tydzień Prawników. Konferencja nosi tytuł:

"Współczesne problemy etyki prawniczej".

 

czytaj więcej

 

 

 

Koło Naukowe Studentów Europeistyki "Euro-KUL" oraz Ambasador Karier UE, Pani Agnieszka Szeszel, zapraszają na konferencję "Planowanie kariery międzynarodowej", która odbędzie się 30 marca 2017 r. w Collegium Iuridicum KUL przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie, sala CI-300.

 

program konferencji

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20 marca 2017 roku pani prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, emerytowany kierownik Katedry Prawa Karnego WPPKiA KUL została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.

Jest to odznaczenie nadawane przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL .

Z przyjemnością informujemy również o uhonorowaniu wysokim odznaczeniem państwowym przez Władze Węgier - Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi za działalność na rzecz pogłębiania stosunków Polski z Węgrami i umocnienia kultury węgierskiej Księdza arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego prof. dr. hab. Andrzeja Dzięgi.

 

Serdecznie gratulujemy!

Z ogromną radością i dumą informujemy o nadaniu naszemu Profesorowi, ks. dr. hab. Leszkowi Adamowiczowi najwyższej godności akdemickiej – tytułu DOKTORA HONORIS CAUSA Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji. Uroczystość nadania tego wyróżnienia odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00 w Auli A1 Wydziału Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Preszowskiego.

W imieniu całej Społeczności Akademickiej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z całego serca gratulujemy Księdzu Profesorowi i dziękujemy za zaszczytne wyróżnienie naszego Wydziału.

Księdzu Profesorowi serdecznie życzymy wiele satysfakcji z życiowych dokonań, dalszej owocnej działalności, a nade wszystko dobrego zdrowia, aby służyły Kościołowi i nauce.

 

Kolegium Dziekańskie WPPKiA KUL

Z radością i satysfakcją informujemy, że w dniu 14 marca 2017 roku podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP pan dr Tomasz Sieniow, pracownik Katedry Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego Instytutu Europeistyki WPPKiA KUL został powołany Konsultorem Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

 

Serdecznie gratulujemy!

Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podają do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...

 

08.03.2017 - 09.04.2017

Konkurs "Znaj swoje prawa"

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”zapraszają

uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

do udziału w konkursie pn. "Znaj swoje prawa".

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat przysługujących im praw w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcenie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie.

Zwycięzca konkursu otrzyma indeks na Prawo.

 

czytaj więcej

 

 

 

 

Zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu dziekanów wydziałów prawa w Popowie w dniu 28 lutego 2017 r. absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, jak co roku, wykazali ponadprzeciętne zainteresowanie aplikacjami prawniczymi. Z grona 290 absolwentów, którzy ukończyli w 2016 r. studia na kierunku Prawo, aż 57,2 % osób przystąpiło do egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne (adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą), a 21,4 % - do egzaminu na aplikację ogólną. Oznacza to, że w zestawieniu uwzględniającym 38 jednostek naukowych kształcących na kierunku Prawo pod względem zainteresowania aplikacjami prawniczymi zajęli oni odpowiednio: 4 miejsce (aplikacje korporacyjne) i 1 miejsce (aplikacja ogólna). 

 

          Absolwenci rocznika 2016 osiągnęli bardzo dobre wyniki podczas egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne. Aż 57,8% zdających, to jest 96 osób, osiągnęło wynik pozytywny. Ogólnopolski, średni współczynnik zdawalności wyniósł 41,2 %. Tym samym nasz Wydział uplasował się w ścisłej czołówce jednostek naukowych najlepiej przygotowujących do egzaminów wstępnych (6 miejsce wśród 38 jednostek).

 

        Bardzo dobre rezultaty nasi absolwenci osiągnęli również podczas egzaminu wstępnego do elitarnej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Spośród kandydatów, którzy ukończyli studia na naszym Wydziale, aż 11 osób uzyskało w 2016 r. wynik pozytywny.

 

 

          Serdecznie gratuluję wszystkim Absolwentom naszego Wydziału, którzy uzyskali pozytywne wyniki na egzaminach wstępnych – życzę Wam dalszych sukcesów na ścieżce kariery zawodowej i zachęcam do podtrzymywania kontaktów z Wydziałem!   
         Gratulacje składam Pracownikom Wydziału – sukces ten nie byłby możliwy bez merytorycznego wsparcia i zaangażowania, jakiego udzielali Państwo naszym studentom.
        Jestem głęboko przekonany, iż podczas tegorocznych egzaminów wstępnych studenci V roku Prawa uzyskają równie satysfakcjonujące rezultaty.
                    

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
                                Dziekan WPPKiA

 

 

czytaj dalej - pełny tekst komunikatu oraz zestawienia wyników egzaminów

24.02.2017 - 31.03.2017

Sukces Studentów Prawa

Studenci prawa KUL od kilkunastu już lat biorą udział w konkursach z prawa międzynarodowego, w szczególności w The Phillip Jessup International Law Moot Court Competition. Jest to najbardziej prestiżowy konkurs tego typu na świecie. Polega na symulacji procesów przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Od października do stycznia co roku studenci przygotowują pisma procesowe do Trybunału, a następnie wystąpienia do rozprawy.

 W tym roku w rundzie krajowej konkursu The Phillip Jessup International Law Moot Court Competition (https://www.ilsa.org/jessuphome) w dniach 20 - 23 luty, KUL w rundzie krajowej w Sądzie Najwyższym reprezentowali: Aleksandra Łągwa, Anna Gawrońska, Jeanne Michel  oraz Katarzyna Piątkowska. W tym roku konkurs dotykał problemów związanych ze zmianami klimatu, prawem do wody, wspólnymi zasobami oraz odpowiedzialnością państwa za masowe migracje.

Gratulujemy studentom świetnych występów, a w szczególności 3 miejsca za przygotowane pisma procesowe!
Życzymy dalszych sukcesów!

Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Sekcja Teorii i Filozofii Prawa
Koła Naukowego Studentów Prawa KUL
ogłasza
Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD
na najlepszy artykuł z zakresu teorii i filozofii prawa
zorganizowany
pod honorowym patronatem prof. Krzysztofa Wiaka, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 (Edycja II 2016/2017)

 

czytaj więcej