Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji wraz z Konsorcjum "Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski", którego jest uczestnikiem, zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Współpraca przemysłu i nauki - klucz do sukcesu" połączoną z prezentacją publikacji pt. "Współpraca przemysł - nauka. Dobre praktyki" (Lublin 2017, Wydawnictwo KUL), która rozpocznie się w dniu 16 stycznia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 11.00, sala CTW 114.

 

więcej informacji

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową "Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia - Absolwent KUL...Kandydat na Ołtarze"

oraz Jubileuszowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

 

10 grudnia 2016 roku (sobota)
Collegium Jana Pawła II, C-1031
Lublin, Al. Racławickie 14

 

program konferencji

Na posiedzeniu 16 listopada 2016 r. Senat RP powołał dra hab. Rafała Surę, profesora KUL, na członka Rady Polityki Pieniężnej. Zadaniem Rady jest coroczne określanie założeń polityki pieniężnej oraz nadzór nad jej realizacją, w tym ustalanie wysokości stóp procentowych.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

więcej

Dziekan WPPKiA KUL prof. Krzysztof Wiak zaprasza wszystkich studentów Wydziału na cykl wykładów pt. Prawo, religia, społeczeństwo w Gruzji,  które wygłosi prof. Vaja Vardidze, rektor Sulkhan Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi. Wykłady w języku polskim.

Serdecznie zapraszamy.

 

Harmonogram wykładów

 

Zapraszamy na uroczystość promocji doktorskich, która odbędzie się

18 października 2016 r. o godz. 11.00, w auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gmachu Głównym KUL