W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt.

"Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych - aktualne problemy, wyzwania i perspektywy"

 

Konferencja skierowana jest do pracowników wymiaru sprawiedliwosci, mediatorów specjalizujacych się w mediacjach cywilnych lub gospodarczych. Uczestnikami

konferencji poza w/w beda przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwosci, mediatorzy – trenerzy, prawnicy, pracownicy naukowi z Polski i zagranicy.

 

Wszystkie sesje beda odbywały sie 26 października 2018 r.w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przy Alejach Racławickich 14, budynek Centrum Transferu

Wiedzy 114 (CTW).

Czas trwania konferencji: 8.30 do 16.30

 

plakat konferencji

 

program konferencji

 

formularz zgłoszeniowy

Katedra Praw Człowieka zaprasza studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do udziału w Jubileuszowym Konkursie Wiedzy pt. „25 lat Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Partnerem Konkursu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wśród studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wiedzy na temat Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jej stosowania i znaczenia w polskim porządku prawnym.

czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że we środę 24 października 2018 roku w Kościele Akademickim

zostanie celebrowana Msza św. za Pana Richarda Swensona, zmarłego w wieku 77 lat Tatę naszego Profesora Delaine'a Swensona.

Panu Profesorowi, Całej Rodzinie i Bliskim pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia oraz zapewnić o nieustającej modlitwie.

 

We kindly inform  that on Wednesday, the 24 October of 2018, in the Academic Church will be celebrated the Holy Mass for Mr. Richard Swenson, Professor Delaine Swenson’s Father, who died at age of 77.
We would like to offer our sincerest condolences to Professor, his Family and the Beloved ones, and support Them with our deepest prayer.

 

 

W dniu 10 października 2018 roku Prezydent RP pan Andrzej Duda powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego.

Wśród 19 sędziów powołanych  do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

znaleźli się Pracownicy WPPKiA KUL

 

pan dr hab. Marek Dobrowolski,

pan dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

oraz  pan dr hab. Jacek Widło, prof. KUL

 

Wśród sędziów powołanych do  Izby Cywilnej jest

 

 Pani dr hab. Joanna Misztal – Konecka, prof. KUL

Jest nam niezwykle miło poinformować, że w dniu 8 października 2018 roku

Pani dr Marta Sobczuk - Gil została uhonorowana nagrodą Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego za najlepszą pracę doktorską związaną tematycznie z atomistyką, której promotorem jest   Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL.

Wręczenia nagrody, w obecności Kolegium Dziekańskiego i Dyrektorów Instytutów WPPKiA KUL, dokonał Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego Pan dr inż. Marek Rabiński.

 

Serdecznie gratulujemy!

Szanowni Państwo,

Kolegium Dziekańskie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza

na inaugurację roku akademickiego 2018/19.

 

Inauguracja rozpocznie się 1 października 2018 roku Mszą św.

dla całej Społeczności akademickiej, celebrowaną

w Kościele Akademickim KUL o godz. 9.00.

 

Następnie, o godz. 10.30 serdecznie zapraszamy

Studentów I roku studiów jednolitych oraz I i II stopnia

na spotkanie w Auli im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, KUL w Gmachu Głównym.

 

Z okazji inauguracji zostają ustanowione

godziny dziekańskie dla wszystkich Studentów WPPKiA

w godz. od 9.00 12.30.

 

 

 

HARMONOGRAM TYGODNIA ADAPTACYJNEGO DLA STUDENTÓW

I ROKU WPPKiA

Czas wolny od zajęć dydaktycznych:

Studenci I roku studiów jednolitych magisterskich i studiów I stopnia

w dniu 1-5 października 2018 roku (poniedziałek-piątek);WTOREK (2 października 2018 r.)

 

9.00 - 11.00 CTW – 408 zajęcia z praw i obowiązków studenta

 

ŚRODA (3 października 2018 r.)

 

8.00 - 10.00 Aula GG – 150 zajęcia obowiązkowe z BHP

 

11:00-12:30 (C-101) Prawo i Prawo kanoniczne – spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów WPPKiA, przedstawicielami Koła Naukowego Studentów Prawa, Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Kultury Antycznej KUL, Koła Naukowego Kanonistów, opiekunem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, wybór starostów roku;

13:00-14:30 (CI-300) Administracja, Prawo w biznesie, Europeistyka – spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów WPPKiA, przedstawicielami Koła Naukowego Studentów Administracji oraz Koła Naukowego Studentów Europeistyki „EURO-KUL”, wybór starostów roku.

CZWARTEK (4 października 2018 r.)

 

10:30 – 12:00 (C-101) Wszystkie kierunki I roku WPPKiA– spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia studenckiego „Legia Akademicka” KUL, Korporacji akademickiej Astrea Lublinensis, prowadzącymi i uczestnikami zajęć w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego oraz koordynatorem Programu Erasmus.

13.30 – 15.00 Biblioteka (ul. Chopina 27) Administracja (A-Ł)

14.00 – 15.30 Biblioteka (ul. Chopina 27) Administracja, Europeistyka - zajęcia obowiązkowe w Bibliotece Uniwersyteckiej

14.30 -16.00 Biblioteka (ul. Chopina 27) Prawo kanoniczne

 

PIĄTEK (5 października 2018 r.)

 

Biblioteka (ul. Chopina 27) Prawo - zajęcia obowiązkowe w Bibliotece Uniwersyteckiej (w podziale na na grupy)

8.30 - 10.00 (B-Czep)

9.00 - 10.30 (Czer-Gro)

9.30 - 11.00 (Gru-Kir)

10.00 - 11.30 (Kis-Lip)

10.30 - 12.00 (Lis-Nie)

11.00 - 12.30 (No-Rat)

11.30 - 13.00 (Rau-Stef)

12.00 - 13.30 (Stel-Wa)

12.30 - 14.00 (Wi-Ż)

 

W dniu 26 września 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki powołał pracowników naukowych WPPKiA: Pana dra hab. Marka Dobrowolskiego, prof. KUL i Pana dra hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL w skład Rady Legislacyjnej XIII kadencji.
Rada Legislacyjna wydaje opinie o projektach dokumentów rządowych, przede wszystkim o projektach ustaw i projektów założeń projektów ustaw. Z wnioskiem o wydanie opinii mogą się do niej zwrócić: Prezes Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarz Rady Ministrów.

 

Serdecznie gratulujemy!

Szanowni Studenci

 

Poniżej przedstawiamy podział na grupy na kierunku Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) w roku akademickim 2018/2019.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na odrębny podział na grupy ćwiczeniowe i warsztatowe. Zajęcia zostaną administracyjnie wprowadzone do indeksu elektronicznego i nie podlegają kodowaniu. Wyjątek stanowią różnice programowe i przedmioty powtarzane, które należy zakodować (wykłady i ćwiczenia).

 

prawo_2018-2019_grupy ćwiczeniowe

 

 

Burczak Krzysztof, Czepczyńska Emilia, Dyjakowska Marzena, Jońca Maciej, Kwiecień Sebastian (red.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 501, ISBN 978-83-8061-560-1.

 

Spis treści

 

Poprzez tę publikację pracownicy naukowi Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL pragną ukazać pracę i dorobek naukowy, istotny wkład, który wnieśli ich poprzednicy do nauki polskiej i światowej w dziedzinie nauk prawnych. Proces badawczy i dydaktyczny ma charakter organiczny. Zwykle dzieje się tak, że następne pokolenia wchodzą w dorobek pokoleń poprzednich. Zadaniem każdego pokolenia jest ów dorobek uszanować, odnowić i przekazać następnym pokoleniom.

Natura prawa ma charakter dynamiczny. Tylko Bóg stanowi prawo jedno i niezmienne. Człowiek ma świadomość zasady ius sequitur vitam – prawo idzie za życiem. Rozwój społeczeństw ewokuje stanowienie nowych norm prawnych. Kompetentne organy Kościoła i państwa stanowią prawo, które staje się podstawą funkcjonowania społeczności, Kościoła i państwa.

Dyskurs naukowy nad procesami stanowienia prawa, jego wykładni i obowiązywania, prowadzony na uniwersytetach, służy nie tylko przekazywaniu wiedzy, lecz także kształtowaniu kultury prawnej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a w nim Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, przez sto lat wiernie i niezłomnie wypełniał tę misję. Można mieć nadzieję, że patrząc ufnie w przyszłość, będzie ją nadal wypełniał, wierny dewizie Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie.

 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

  Rektor KUL

W dniach od 12 do 14 września 2018 roku Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II miał zaszczyt gościć dziekanów, prodziekanów, a także przedstawicieli wydziałów prawa i administracji 18 polskich uniwersytetów. Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych 2018 jest wydarzeniem wpisującym się w obchody 100- lecia jubileuszu naszej Uczelni. Początki studiów prawniczych na naszej Alma Mater sięgają 1918 roku i łączą się ściśle z powstaniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Program Zjazdu, w tym szczególnym roku,  dotyczył problemów związanych z wejściem w życie Ustawy 2.0. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Panele dyskusyjne zostały poświęcone następującej problematyce:

 

  • Struktura i kompetencje organów uczelni w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w tym usytuowanie dzisiejszych wydziałów); autonomia statutowa uczelni i jej zakres.
  • Pracownicy uczelni, ścieżki kariery naukowej (i dydaktycznej) oraz kształcenie doktorantów w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • Ewaluacja jakości działalności naukowej dyscyplin i przyznawanie kategorii naukowej w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauk humanistycznych i społecznych), lista wydawnictw i lista czasopism.
  • Zmiany w procedurze nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Zobacz fotorelację z wydarzenia

 

 

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych został zorganizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Potulickiej, KGHM Miedź Polska S. A., Union Investment TFI S.A., PGNiG, Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Suempol Sp. z o. o., Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o. o.

pacak

Student prawa kanonicznego

WPPKiA KUL

o. Marian Andrej Pacak

– biskupem w Kanadzie

 

 

 

 

Ojciec święty Franciszek w dniu 5 lipca 2018 roku mianował studenta prawa kanonicznego KUL o. Mariana Andreja Pacaka, CSsR, biskupem Eparchii Świętych Cyryla i Metodego w Toronto Kościoła słowackiego obrządku bizantyjskiego (greckokatolickiego).

O. Marian A. Pacak urodził się 24 kwietnia 1973 roku w Lewoczy (Słowacja) w rodzinie greckokatolickiej. Jest jednym z dwanaściorga rodzeństwa. Od 1991 roku jest członkiem Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w Tuchowie oraz w Rzymie. Dnia 12 lipca 1998 roku przyjął święcenia prezbiteratu.

Pracował jako m.in. wikariusz, a następnie jako proboszcz w Starej Lubowni, a od 2016 roku jest kapelanem Klasztoru Świętej Trójcy Mniszek Redemptorystek we Vranovie nad Toplą – Lomnicy (Słowacja).

Ukończył także specjalistyczne studia w zakresie teologii moralnej w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie (2003), a od 2016 roku podjął studia niestacjonarne na kierunku prawo kanoniczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Gratulujemy!

Mnoho rokov, šťastných rokov, nech sa náš Pán daruje Vám!
Pokoj, zdravie, požehnanie, nech sa náš Pán daruje Vám!