P.T. Członkowie Rady Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk  o Społeczeństwie

 

Szanowni Państwo!

 

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, które odbędzie się w poniedziałek 20 października 2014 r. w Auli im. Solidarności, budynek dydaktyczny przy ul. Ofiar Katynia 8 a.

Posiedzenie odbędzie się o godz. 1100.

 

Planowany porządek obrad:

1.Wybór Dziekana.

2.Wybór Prodziekana.

3.Wolne wnioski.

                                    

Z wyrazami szacunku

Rektor                                 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Zapraszamy studentów nowej edycji studiów podyplomowych w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym na pierwszy zjazd w dniu 26 października 2014 r. w godzinach 09:10 - 13:15, sala nr 5, budynek dydaktyczny Aula im. Solidarności, ul. Ofiar Katynia 8 w Stalowej Woli."

Kierownik studiów podyplomowych dr Barbara Wolny

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Metodyczna  

na temat

EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOLE

– wspieranie zdrowia uczniów najmłodszych

 

12 grudnia 2014 roku

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie
KUL w Stalowej
 Woli

 

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy 

Na podstawie § 47 ust. 3 Statutu KUL przedstawicielami nauczycieli akademickich nieposiadającymi tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego do  Rady Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie wybrani zostali: Pan dr Mirosław Rewera i Pan dr Dominik Tyrawa, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

na temat:

Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego (1814-1894)

W dwusetną rocznicę urodzin

 

16 października 2014 r.

Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 8a, sala nr 14