Międzynarodowa KONFERENCJA NAUKOWA

z cyklu

„Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA – WIARA – KULTURA”

 

„Człowiek współczesny – kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?”

 

na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej
„Natchnienie i prawda Pisma Świętego”

 

podczas Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej

25 listopada (november) 2014 (wtorek – tuesday)

Polska, Sandomierz, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka,

Ul. Mariacka 9, Sala Papieska (parter)

 

Program konferencji>>>

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
WZPiNoS KUL w Stalowej Woli


serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej -

 

"Role uczestników postępowań sądowych - wczoraj, dziś i jutro",

 

która odbędzie się 13 kwietnia 2015r. w Sandomierzu.


Na zgłoszenia oczekujemy do 15.12.2014r.


dr Damian Gil

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

P.T. Członkowie Rady Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk  o Społeczeństwie

 

Szanowni Państwo!

 

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, które odbędzie się w poniedziałek 20 października 2014 r. w Auli im. Solidarności, budynek dydaktyczny przy ul. Ofiar Katynia 8 a.

Posiedzenie odbędzie się o godz. 1100.

 

Planowany porządek obrad:

1.Wybór Dziekana.

2.Wybór Prodziekana.

3.Wolne wnioski.

                                    

Z wyrazami szacunku

Rektor                                 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Zapraszamy studentów nowej edycji studiów podyplomowych w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym na pierwszy zjazd w dniu 26 października 2014 r. w godzinach 09:10 - 13:15, sala nr 5, budynek dydaktyczny Aula im. Solidarności, ul. Ofiar Katynia 8 w Stalowej Woli."

Kierownik studiów podyplomowych dr Barbara Wolny

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Metodyczna  

na temat

EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOLE

– wspieranie zdrowia uczniów najmłodszych

 

12 grudnia 2014 roku

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie
KUL w Stalowej
 Woli

 

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy