Wszelkich informacji dotyczących indywidualnej organizacji studiów dla kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia z woj. małopolskiego udziela pani dr Barbara Wolny, ...

Na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął Uchwałę w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Stypendia przysługują studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.  Więcej informacji na temat programu stypendialnego, w tym Regulamin i załączniki dostępne są na stronie internetowej www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl (zakładka: Stypendia dla studentów).

Nabór wniosków ogłosi Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w drodze uchwały. Planowany termin naboru wniosków: październik 2014 r.

Inżynieria materiałowa

(studia I - go stopnia) 

– rekrutacja rozpoczęta ! ! !

  

Rozpocznij studiowanie: 

- zdobędziesz ciekawy i atrakcyjny zawód 

- otrzymasz stypendium !

- skorzystasz z wiedzy i  doświadczenia znakomitej kadry naukowej 

- do Twojej dyspozycji oddajemy bardzo dobrze wyposażone laboratoria

 

W dniu 17 czerwca 2014 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się seminarium eksperckie organizowane przez Laboratorium Idei – Prezydencki Program Ekspercki. Na to prestiżowe spotkanie z naszego Uniwersytetu została zaproszona, przez grupę ekspertów działających przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dr Magdalena Łuka.