W związku ze zbliżającą się datą kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, Papieża Polaka, patrona Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Zamiejscowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II cyklicznie organizują spotkania papieskie. Marcowe wydarzenie zatytułowane zostało Jan Paweł II przewodnikiem młodzieży i odbyło się w Auli im. Solidarności przy ulicy Ofiar Katynia 6a. Zgromadziła się w niej grupa ponad 50-ciu osób, które, jak można było zaobserwować, z radością uczestniczyły w tym wydarzeniu. Wszystkich obecnych przywitał ks. dziekan prof. Roman Sieroń. Program spotkania składał się z dwóch części: naukowej i modlitewno-artystycznej. Pierwszą z nich wypełnił wykład dra Marka Klimka zatytułowany Jan Paweł II a demokracja, z kolei część drugą – śpiewy utworów tematycznie związanych z Janem Pawłem II, przy akompaniamencie gitary absolwentki pedagogiki mgr Agnieszki Liber, oraz deklamacja fragmentów Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II przez dra Mirosława Rewerę oraz dra Bogdana Więckiewicza. Interesująca dla odbiorców okazała się również prezentacja autorstwa dr Jadwigi Daszykowskiej, przedstawiona przez doktoranta mgr. Mateusza Szasta. Składała się ona z cytatów i anegdot oraz ciekawych historii z życia Karola Wojtyły. Zwieńczeniem marcowego spotkania papieskiego było słowo ks. prof. Jacka Uliasza, który opowiedział o swoich doświadczeniach z Ojcem Świętym w Rzymie (gdzie kiedyś studiował) oraz działalności duszpasterskiej i naukowej na Ukrainie, która trwa do chwili obecnej.

Zapraszamy na kolejne, ostatnie już przed kanonizacją Jana Pawła II, spotkanie papieskie, które odbędzie się 2 kwietnia, w pamiętną – już dziewiątą rocznicę śmierci Ojca Świętego…

 

GALERIA ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA PAPIESKIEGO

loga_msw_kul.PNGI semestr zajęć z ocenami pozytywnymi ukończyli absolwenci Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku, którzy w wyniku porozumienia podpisanego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie- Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli podjęli na tym Wydziale studia magisterskie. Realizowane one są w systemie e-lerningowym i tokiem indywidualnym. W opinii studentów rozwiązanie to szczególnie w przypadku studiów niestacjonarnych jest niezwykle dla nich efektywne ze względu na racjonalne wykorzystanie czasu. Taki tryb studiów nie spowodował też zmniejszenia się poziomu merytorycznego, o czym świadczą wysokie wyniki egzaminów.

spotkanie_papieskie.PNG

Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2014 r. o godz. 16.00

w budynku kaplicy akademickiej 

przy ul.Ofiar Katynia 6a.