Pierwsza konferencja promująca trzecią edycję studiów podyplomowych na wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, zorganizowała Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą Instytutu Pedagogiki. Tematem była terapia uzależnień i profilaktyka.

więcej >>>

sprawozdanie >>>

Wszelkich informacji dotyczących indywidualnej organizacji studiów kandydatom na studia niestacjonarne II stopnia z woj. małopolskiego udziela pani dr Barbara Wolny, ...

Na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął Uchwałę w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Stypendia przysługują studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.  Więcej informacji na temat programu stypendialnego, w tym Regulamin i załączniki dostępne są na stronie internetowej www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl (zakładka: Stypendia dla studentów).

Nabór wniosków ogłosi Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w drodze uchwały. Planowany termin naboru wniosków: październik 2014 r.