Studenci III roku Pracy Socjalnej Wydziału Teologii KUL
zapraszają na wydarzenie z cyklu
WOLONTARIAT I STREETWORKING
– WYKŁADY I WARSZTATY
- spotkanie z ks. dr. Marianem Suboczem
Dyrektorem CARITAS Polska.

 

17 grudnia 2015 r. (czwartek)
godz. 9.00, C-1038

 

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej zaprasza do czynnego udziału w VI Konferencji Naukowej z cyklu Homo Homini Poradnictwo specjalistyczne w Polsce. Stan i perspektywy