fot. IHKiP KUL  

Ks. dr hab. Piotr Turzyński, adiunkt w Katedrze Patrologii Greckiej i Łacińskiej Instytutu Historii Kościoła i Patrologii, wicerektor seminarium duchownego diecezji radomskiej, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym tej diecezji.

więcej...

 

  Ja się na to narodziłem
i na to przyszedłem na świat,

aby dać świadectwo prawdzie
(J 18, 37)

Odwieczne Słowo Ojca jako osobowa Prawda przyszło na świat, stając się dla ludzkości Dobrą Nowiną Boga, Ewangelią. Jako Świadek Boga Jezus wzywa nas do dawania świadectwa na rzecz Jego Królestwa poprzez nieustanne nawracanie się i wiarę w Ewangelię (por. Mk 1, 15).

 

Niech czas Bożego Narodzenia będzie dla nas źródłem mocy i radości do codziennego wiernego trwania przy Prawdzie oraz konsekwentnego zrywania ze wszystkim, co nie jest Chrystusowe.