śp. ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski  

15 marca br. w Bydgoszczy, w 76 roku życia
odszedł do Pana
ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski
wybitny patrolog, 
absolwent i profesor 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

więcej...

Wspomnienie AKF

 

 

Podczas obrad 378. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie biskupi mianowali członków gremiów KEP.

 

Dziekan Wydziału Teologii

zachęca do wsparcia
Fundacji im. Jacka Krawczyka.

 

Celem statutowym Fundacji
jest niesienie materialnej pomocy
ubogim świeckim studentom
Wydziału Teologii KUL w Lublinie.


KRS: 0000028363

więcej...

 

W dniach 18-25 stycznia 2018 r. obchodziliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6):

 

 

Homilia ks. dra hab. Sławomira Nowosada, prof. KUL, Dziekana Wydziału Teologii KUL
z dnia 25 stycznia 2018 roku (audio).

  

Zapis sesji naukowej REFORMACJA NA ŁAWIE OSKARŻONYCH. Debata po Jubileuszu.

KUL, Lublin, 24 stycznia 2018 r. (video).