Instytut Teologii Moralnej KUL

zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję Naukową

Integralność ludzkiego ciała
jako powinność moralna
i granice jego naruszalności
.

 

__________________________
6 grudnia 2017 r., godz. 9:30
Aula C-1031, Collegium Jana Pawła II

 

 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się
w realizację Szlachetnej Paczki.
To nasza wspólna wydziałowa inicjatywa
konkretnej pomocy.

 


Puszka na dobrowolne ofiary znajduje się w Dziekanacie WT C-841.
Jeśli ktoś chciałby ofiarować coś z innych rzeczy,
może je dostarczyć do Dziekanatu WT C-841.


INFORMACJA O WYBRANEJ RODZINIE
 

 

Z radością przyjęliśmy informację,
że Ojciec Święty Franciszek
mianował Biskupem Toruńskim

ks. bpa prof. WIESŁAWA ŚMIGLA

pracownika Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki.