ZMARTWYCHWSTANIE_2014  

A jeśli Chrystus
nie zmartwychwstał,

daremne jest nasze nauczanie,

próżna jest także wasza wiara

(1 Kor 15, 14).


Zmartwychwstanie to triumf Jezusa nad śmiercią, ale i fundament naszej wiary. W zmartwychwstaniu bowiem Jezus potwierdził swą mesjańską godność oraz został uwielbiony w chwale Ojca i wywyższony jako Pan świata i jego dziejów (por. Dz 2, 36).

 

Niech te święta umocnią naszą wiarę w Syna Bożego. Niech będą źródłem autentycznej radości, pokoju i męstwa (por. Flp 4, 4; J 14, 27), zwłaszcza dla tych, którzy dziś szczególnie odczuwają ich brak. Niech radość tej wiary i radość Ewangelii przemieniają życie nasze i wokół nas.

 

  

Od roku akademickiego 2014/2015 zapraszamy do realizacji nowej specjalizacji EDUKACJA MEDIALNA w ramach studiów jednolitych magisterskich na kierunku TEOLOGIA.

więcej...

30.01.2014 - 30.04.2014

ABSOLWENCI WYDZIAŁU TEOLOGII KUL

Absolwenci    Serdecznie zapraszamy naszych Absolwentów do wzięcia udziału w programie monitorowania losów zawodowych absolwentów.
    Więcej...