Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL wraz z Fundacją na Rzecz Rozwoju i Promocji Rodziny ,,Rodzina, tradycja”, Fundacją Dzieci Niczyje z Warszawy oraz Psychologicznym Centrum Diagnozy i Terapii w Lublinie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo – Warsztatową

ZACHOWANIA RYZYKOWNE – DIAGNOZA, PROFILAKTYKA I TERAPIA

 

 

20 maja 2015 r.

KUL, Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Gmach Główny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

czytaj więcej...

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na XLI Międzyuczelniane Sympozjum Katechetyki KUL-UKSW pod hasłem Edukacja medialna katechetów.

 

22 kwietnia 2015 r.
KUL, Lublin, aula C-1031

 

czytaj więcej...

05.02.2015 - 12.05.2015

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

 

Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością KUL
oraz  Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL
Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL
Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL
 Katedra Tyflopedagogiki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej KUL
Fundacja FUGA MUNDI
zapraszają do udziału 


I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu Człowiek – Niepełnosprawność – Pasja KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

KUL, 12 maja 2015 r.

 

 

 

więcej...