INSTYTUT TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ KUL

 

zaprasza na

 

konferencję naukową

z cyklu Marian Rusecki Memorial Lectures (IV edycja)

TEOLOGIA FUNDAMENTALNA
W TWÓRCZOŚCI JOSEPHA RATZINGERA

 

12-13 grudnia 2016 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

PLAKAT   więcej...

Z radością informujemy,
że ks. prof. dr hab. KRZYSZTOF GÓŹDŹ,
Kierownik Katedry Historii Dogmatów i Teologii Historycznej i Redaktor edycji polskiej Opera Omnia Josepha Ratzingera

został ponownie wybrany do
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020.


Serdecznie gratulujemy!

 

  Miło nam poinformować, że projekt „Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej”, przygotowany przez dr Agnieszkę Zaborowską, dra Adama Zadrogę, pracowników Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, we współpracy z Sekcją Funduszy Strukturalnych KUL został pozytywnie oceniony i dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt adresowany jest do kierunków: Praca socjalna, Nauki i Rodzinie i Teologia. Udział w nim pozwoli na zdobycie przez studentów kompetencji w zakresie przedsiębiorczości społecznej, które zwiększą ich szanse na rynku pracy.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt: klips@kul.pl