W dniu 24 czerwca 2014 roku Rada Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wydała oświadczenie:

 

    Jako Rada Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w duchu wierności nauczaniu Świętego Patrona naszej Uczelni, potwierdzamy swoje niezmienne stanowisko wobec kwestii ochrony życia ludz­kiego i w całej rozciągłości przyjmujemy za swoje, słowa św. Jana Pawła II wy­rażone w encyklice Evangelium vitae: „Od samych początków Kościoła przepo­wiadanie apostolskie pouczało chrześcijan o obowiązku posłuszeństwa wła­dzom publicznym prawomocnie ustanowionym (por. Rz 13, 1-7; 1 P 2, 13-14), ale zarazem przestrzegało stanowczo, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dz 5, 29)” (EV 73).

Czytaj więcej...

 

22.05.2014 - 17.08.2015

Teologia KUL najlepsza w Polsce

teologia   

Z radością informujemy, 
że w najnowszym, prestiżowym rankingu wyższych uczelni

Perspektywy 2014,

kierunek TEOLOGIA KUL

zdobył, po raz kolejny,

pierwsze miejsce

 

 

Zapraszamy do studiowania na najlepszym Wydziale Teologii w Polsce.

Więcej o studiach

  

Od roku akademickiego 2014/2015 zapraszamy do realizacji nowej specjalizacji EDUKACJA MEDIALNA w ramach studiów jednolitych magisterskich na kierunku TEOLOGIA.

więcej...