Katedra Prakseologii Pastoralnej KUL
zaprasza 5 listopada 2014 r.
na sympozjum 
Ks. prof. dr hab. Adam Ludwik Szafrański teologiem pastoralnym i promotorem laikatu w Polsce.

Sympozjum z okazji 10. rocznicy śmierci Ks. Profesora A. L. Szafrańskiego.

  W dniach 14-15 listopada Specjalizacja Katechetyki KUL
zaprasza na XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 
Edukacja seksualna w katechezie. Szanse i wyzwania