Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych wita wszystkich studentów w roku akademickim 2018/2019 i zaprasza do nauki języków obcych.

Poniżej zamieszczamy listę zawierającą przydziały do grup lektoratowych z języków nowożytnych oraz z języka łacińskiego:

 

lista_grupy_lektoratowe_2018_19_numery_albumu

 

W celu określenia swojej grupy należy odszukać na liście własny numer albumu (aby szybko odnaleźć numer albumu można skorzystać ze skrótu Ctrl+F (Znajdź)), a następnie sprawdzić numer grupy, do której zostali Państwo przydzieleni (Symbol grupy składa się z następujących elementów: [język][numer grupy][poziom] Przykład: A032 B1). Zajęcia te należy odszukać w planie zajęć danego lektora. Interaktywny plan lektora prowadzącego zajęcia znajduje się w kolumnie zaraz za numerem grupy.

Plany pracowników dostępne są na platformie e-kul.

 

Uwaga!!!

Jeśli lektorat koliduje Państwu z zajęciami kierunkowymi należy udać się na najbliższe zajęcia lektoratowe (nie do sekretariatu SPNJO!)
i zgłosić ten problem lektorowi, do którego zostali Państwo przypisani. Bez jego wiedzy nie mogą Państwo przenosić się między grupami.

 

Oznaczenia nazwy języków obcych:
A – język angielski

F - język francuski
H – język hiszpański
Ł - język łaciński
N – język niemiecki
R – język rosyjski
W – język włoski

 

Legenda oznaczeń sal na planach:

GG – Gmach Główny

C - Collegium Jana Pawła II

CI – Collegium Iuridicum (ul. Spokojna 1)

CN – Collegium Norwidianum

CTW – Centrum Transferu Wiedzy

DMM II – Budynek KUL – Droga Męczenników Majdanka (budynek 2)

DMM III – Budynek KUL – Droga Męczenników Majdanka (budynek 3)

WMP – Budynek Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1 H

B - Budynek Biotechnologii ul. Konstantynów 1

 

Zajęcia z języka łacińskiego dla kierunków:

  • Filozofia (stacjonarne I stopnia)
  • Historia (stacjonarne I stopnia)
  • Sinologia (stacjonarne I stopnia)

znajdują się na planach zajęć kierunkowych.

 

Do zobaczenia na zajęciach !

 

learning-a-language1

14.09.2018 - 30.06.2020

Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2 (studia I stopnia) oraz B2+ (studia jednolite magisterskie).

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

spnjo_kolka

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu studiów KUL oraz Zarządzenia Rektora KUL z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia liczby bezpłatnych punktów ECTS dla zajęć nieobjętych planem studiów, studenci mogą NIEODPŁATNIE rozszerzać swój program o wybrane zajęcia, w tym także zajęcia lektoratowe
Jeśli chcą Państwo, korzystając z tej możliwości, uczestniczyć w zajęciach językowych (zdać egzamin), zapraszamy do sekretariatu SPNJO ze stosowną zgodą Dziekana w terminie do dnia 31 października.

Wzór podania znajdą Państwo poniżej:

podanie_ects_2018_19
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie SPNJO (pok. 230 B GG).

 

podanie_ects_instrukcja

Serdecznie zapraszamy.:)

27.08.2018 - 26.10.2018

Egzaminy TELC

telc_puzzle

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej sesji

egzaminów międzynarodowych TELC.

 

Najbliższy termin egzaminu 1 grudnia 2018 roku.

Zgłoszenia do dnia 26 października 2018 r. w sekretariacie SPNJO.

Szczegóły na stronie: www.kul.pl/telc

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW certyfikat TELC B2 zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego

(Rozdz.1 §1 p. 4 ust.1)
du2016_poz1586_rozp_mnisw_telc_do_doktoratu

logo_1  

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Metodyczną dla nauczycieli i entuzjastów języka hiszpańskiego EXPERTOS ELE 2018 , organizowaną przez: Szkołę Języka Hiszpańskiego DIÁLOGO oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada (sobota – niedziela) 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy KULul. Radziszewskiego 7Lublin

Koszt udziału w konferencji to 140 zł
(muestras, materiały dydaktyczne, kawa, herbata, słodkości!)

Zapisz się już dziś! Liczba miejsc ograniczona!

Uwaga Studenci KUL! Mamy dla Was zarezerwowanych 10 miejsc!

Zniżka studencka to 50%. Płacicie tylko 70 zł!!!

Aby się zapisać należy wejść na stronę www.expertosele.com, wypełnić formularz rejestracyjny i przelać ww. kwotę na konto:

Fundacja Rozwoju KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Banco: ING Bank Śląski, nº cuenta: 03105019531000009030798087

tytułem: opłata (imię i nazwisko) za EXPERTOS ELE 2018,

w terminie nieprzekraczalnym do 31 października 2018 r.


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www: www.expertosele.com oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/expertosele gdzie dostępne są wszelkie informacje dotyczące konferencji. 

PROGRAM KONFERENCJI:

kul_plakat_2018_expertos-1-1

06.10.2018 - 31.10.2018

KURS E-LEARNINGOWY BECK

beck

 

Poniżej zamieszczamy formularz przeznaczony dla studentów grup języka angielskiego (profil prawniczy) realizujących kurs e-learningowego PRACTICAL ENGLISH FOR LAWYERS.

F O R M U L A RZ

 Formularz proszę uzupełnić do dnia 31 października.