Z wielką radością informujemy, że w ostatnim rankingu kierunków studiów, przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy", prowadzony na naszym Wydziale kierunek filozofia zajął bardzo dobre 4. miejsce.

 

Bardzo dobre wyniki w rankingu kierunków potwierdzają, że sukcesy naszego Wydziału nie są jednostkowe i incydentalne.

 

Zapraszamy do studiowania na jednej z najlepszych Filozofii w Polsce!

W dniu 6 czerwca 2016 r. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek powołał stałych członków do Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród nominowanych znaleźli się pracownicy Wydziału Filozofii KUL:

 

  • dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL,
  • dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL.