Aktualności 2018
 
Kwiecień
12 IV Ośrodek odwiedził dr Ołech Duch, pracownik naukowy Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, który specjalizuje się w badaniach nad historią monastycyzmu wschodniego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz kijowskiej metropolii unickiej w okresie nowożytnym. W 2001-2005 był doktorantem KUL w ramach stypendium przyznanego przez Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie. Obronioną w 2006 r. pracę doktorską przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Gapskiego.
 
Autor: Robert Kozyrski
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2018, godz. 22:20 - Robert Kozyrski