Wkrótce

16.11.2014 - 18.11.2014

Marian Rusecki Memorial Lectures

Instytut Teologii Fundamentalnej KUL zaprasza w listopadzie 2014 r. drugą serię Marian Rusecki Memorial Lectures. Wykłady nt. Problematyka prymatu wygłosi ks. prof. Wolfgang Klaustniztzer z Katolickiego Uniwersytetu w Bambergu, Niemcy.