Wkrótce

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na VII edycję otwartych wykładów o sztuce Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności.

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zaprasza na wykłady otwarte prowadzone przez Prof. Nancy Baker, amerykańską adwokat pt.: Death in the U.S.:  Intestacy, Wills, and Non-Probate Transfers, które odbędą się w dn. 1–10 grudnia 2015 r.

 

Więcej...

W dniu 1 grudnia 2015 r. gościem KUL będzie dyrektor zarządzający PZL-Świdnik Krzysztof Krystowski, który w ramach cyklu "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa" wygłosi wykład Patriotyzm - przebrzmiała idea czy "new fashion" i jak go praktykować w gospodarce? 

 

Wykład odbędzie się o godz. 10.50 w sali C-605, Collegium Joannis Pauli II.

 

 

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum" oraz Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL organizują 2 grudnia 2015 r. spotkanie Powstania Śląskie. Walka i wsparcie. Wydarzenie odbędzie się w Collegium Norwidianum KUL, sala CN 107, o godz. 18.

Wydział Nauk Społecznych organizuje spotkanie z dr. Ivanem Gyurcsikiem, Ambasadorem Węgier w Polsce. Wydarzenie wpisuję się w cykl Debaty dyplomatyczne KUL i odbędzie się 3 grudnia 2015 r., o godz. 14.10 w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW 219 (Al. Racławickie 14). Spotkanie poprowadzi Ambasador Andrzej Jaroszyński, a wykład będzie wygłoszony w języku polskim.

6 grudnia 2015 r. odbędzie się wykład ks. dr. hab. Krzysztofa Jeżyny, prof. KUL Chrześcijańskie korzenie życia społecznego w Europie. Spotkanie wpisuje się w cykl wykładów Chrześcijanin w życiu społecznym i będzie miało miejsce  w Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie (ul. Złota 9), Sala Unii, o godz. 17. Organizatorami wydarzenia są: Katedra Teologii Moralnej Społecznej KUL i Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie.