Wkrótce

W październiku na KUL rozpocznie się cykl wykładów otwartych pt. Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Wykłady będą odbywały się raz w miesiącu. Skierowane są do studentów KUL oraz zaproszonych uczniów. Pierwszy wykład odbędzie się 23 października 2014 r.

16.11.2014 - 18.11.2014

Marian Rusecki Memorial Lectures

Instytut Teologii Fundamentalnej KUL zaprasza w listopadzie 2014 r. drugą serię Marian Rusecki Memorial Lectures. Wykłady nt. Problematyka prymatu wygłosi ks. prof. Wolfgang Klaustniztzer z Katolickiego Uniwersytetu w Bambergu, Niemcy.