Bieżące

Zapraszamy na Mszę św. w intencji + Ks. Józefa Pastuszki (28 II 1897 - 13 I 1989), dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i pierwszego dziekana Wydziału Filozofii oraz rektora KUL. Msza św. zostanie odprawiona w 30-tą rocznicę śmierci w dniu 16 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 12.30 w Kościele Akademickim KUL.

 

[Józef Pastuszka - biogram]

Wkrótce

08.09.2019 - 14.09.2019

XI Polski Zjazd Filozoficzny

Zjazd FilozoficznyW dniach 9-14 września 2019 r. odbędzie się w Lublinie XI Polski Zjazd Filozoficzny. Gospodarzem Zjazdu jest Wydział Filozofii KUL. Zjazd stanowi znakomitą okazję do kolejnego spotkania polskiego środowiska filozoficznego, zaprezentowania aktualnie prowadzonych badań i dyskusji, a także namysłu nad miejscem i rolą filozofii w kontekście szybkich i radykalnych przemian, którym podlega dzisiaj środowisko naukowe w Polsce.

Zapraszamy Państwa serdecznie do uczestnictwa w Zjeździe. Ramowy program, listę sekcji tematycznych oraz inne niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zjazdfilozoficzny.pl.