Regulamin Samorządu Doktorantów KUL (tekst jednolity uwzględniający uchwałę Senatu KUL 719/VII/1 z dnia 21.06.2012 r.)

 

Regulamin Sądu Koleżeńskiego RD KUL JPII

  

Regulamin studiów doktoranckich w KUL (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z dnia 28.04.2009 r.  oraz uchwałą Senatu KUL 715/II/14 z 26.04.2012 r.)

 

Regulamin studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (regulamin, przyjęty uchwałą Senatu KUL 714/II/38 z dnia 21.04.2012 r., obowiązujący od 1 października 2012 r.)
 

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (rozporządzenie zawiera wykaz certyfikatów zwalniających z egzaminu z języka nowożytnego)

 

 

 

 

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2017, godz. 18:19 - Andrzej Cudo