Aktualny profil naukowo-badawczy Katedry Psychologii Rozwojowej:

Człowiek w procesie rozwoju 

Tematyka szczegółowa:

1. Teoria rozwoju i metodologia badań nad rozwojem. Podejście procesualne. Analiza procesualna zapisów filmowych i danych pochodzących z wywiadów i kwestionariuszy (dr hab. E. Rzechowska)

2.  Transformacje rozwoju na płaszczyźnie zawodowej i pozazawodowej w okresie średniej dorosłości (dr hab. E. Rzechowska)

3. Uwarunkowania kulturowo-religijne rozwoju młodego człowieka. Odbiór symboli religijnych przez młodzież u (dr M. Tatala)

4. Zasoby i perspektywy rozwoju w okresie młodej, wczesnej i średniej dorosłości. Rozwój religijności u młodzieży i dorosłych (dr E. Rydz)

5. Zmiany w rozwoju dystrybucji zasobów adaptacyjnych u młodzieży: Przyjmowanie perspektywy drugiej osoby przez młodzież. Rozwój  przedsiębiorczości u młodzieży (dr D. Musiał)

6. Zmienne wyjaśniające zmiany we wczesnej i średniej dorosłości (dr D. Musiał)

Autor: Kamila Konopa
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2011, godz. 23:37 - Kamila Król