KONFERENCJE NAUKOWE 

zorganizowane przez Katedrę Postępowania Cywilnego

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i Perspektywy" (15-16 października 2015 r. Lublin) -  wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

  Program I dnia

  Program II dnia

 • V Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości na temat  "Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie" (4 grudnia 2012 r. Lublin) - wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury /galeria zdjęć/ , /relacja w AKF/
 • IV Konferencja Naukowa z serii "Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości: Prawo a informacja" (12 kwietnia 2011 r. Lublin) - wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prawo sądowe cywilne - wyzwania dla Europy" (17-18 października 2008 r.)

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycja i postęp w prawie sądowym cywilnym" (24-25 listopada 2006 r. Lublin) wspólnie z Komisją Nauk Prawnych Oddziału PAN w Lublinie

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ

 • Na zaproszenie Katedry z gościnnymi wykładami z zakresu międzynarodowego prawa postępowania cywilnego gościł kilkakrotnie prof. dr hab. Karol Weitz, obecnie Sędzia Sądu Najwyższego
 • Wykład na temat Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wygłosił dr Wojciech Graliński z Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS
 • W 2006 roku dwa wykłady na temat sądownictwa w Niemczech wygłosili sędziowie Sądu Okręgowego w Chemnitz: Rudi Hackel i Thomas Mrodzinsky
 • W dniu 4 listopada 2008 roku profesorowie Ann i Eugene Andres wygłosili wykład na temat: The course of litigation in cases ukazujący prawo sądowe cywilne przez pryzmat amerykańskiej sali rozpraw

 

Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2017, godz. 17:50 - Joanna Misztal-Konecka