Działalność poza Instytutem Psychologii:

 

  1. Udział w XXIII Forum Ekonomicznym  w Krynicy (3-5 wrzesień 2013 r.) jako zaproszony gość w panelu dyskusyjnym nt. „Firma przyjazna ojcu”
  2. Udzielenie wywiadu nt. Praca i rodzina a jakość życia dla Przeglądu Służby Cywilnej, organu Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowanego w numerze 5(26) 2013 r. Przeglądu.
  3. Przedstawienie zaproszonego referatu pt.” Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych a satysfakcja z pracy i konsekwencje zdrowotne” na Międzynarodowym seminarium dla przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracowniczych nt. „Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym?”, Lublin, 22-24 maj, 2013 r.
  4. Udział jako zaproszony gość w Międzynarodowej Konferencji „Polska dla rodziny – rodzina dla Polski” organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektu PO KL „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn”, 9-10 marzec 2010, Warszawa, Sejm RP.
  5. Referat nt.: Prezentacja własnych doświadczeń psychologa praktyka w ramach podejścia systemowego w ramach cyklu spotkań nt. Rozwój osobisty w pracy psychologa i pedagog, zorganizowanych przez Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychoprofilaktyki UMCS oraz Studenckie Koło Naukowe, Lublin, 5-14 maj, 2004.
  6. Udział w zespołach eksperckich: Rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego przeznaczonych do nauczania wychowania do życia w rodzinie wpisany na listę rzeczoznawców prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  7. W latach 1993-1994 praca na stanowisku psychologa w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie
  8. W latach 1994 – 2000 praca na stanowisku psychologa w Szpitalu Neuropsychiatrycznym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Lublinie

 

 

 

 

 

Nagrody

 

2003 Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za publikację pt. „Draw-a-Family Test in Psychological Research”(razem z dr hab. M. Łaguną)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2013, godz. 23:08 - Elżbieta Trubiłowicz