Aktywność społeczna i pozanaukowa
• Jestem opiekunem Sekcji Arterapii Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL, wspólnie uczestniczymy w wielu warsztatach i aktywnościach, organizowanych przez Koło,
• Prowadzę wykłady i warsztaty dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• Prowadzę warsztaty na Lubelskim Festiwalu Nauki,
• Prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Otwartym KUL

Autor: Elżbieta Trubiłowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, godz. 23:44 - Elżbieta Trubiłowicz