Aktywność człowieka, począwszy od 3 roku życia a skończywszy na osobach najstarszych, związana z komputerem i telefonem komórkowym z dostępem do Internetu niesie ze sobą bogactwo treści w zakresie informacji, edukacji, kultury, życia religijnego, rozrywki, ale także realne zagrożenia dla życia człowieka, pośród których w „czołówce” są przemoc i uzależnienia. Dlaczego akurat te? Artykuł pragnie pokazać pewną logikę współistnienia w relacjach pomiędzy uzależnieniem a przemocą w przestrzeni, w jakiej znalazł się współczesny człowiek – Homo communicans. Przemoc i uzależnienia były zawsze nieprawidłowością w komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej, dziś w dobie nowych technologii mamy nową przemoc i nowe uzależnienia, gdzie słowo „nowe” nie oznacza końca tego, co było wcześniej. O skali ryzyka w dobie tego, co „nowe”, świadczy rozmiar aktywności w sieci nade wszystko dzieci i młodzieży.

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2014, godz. 20:30 - Jarosław Jęczeń