dr Robert Mroczka, mgr Agnieszka Chrzanowska

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Warsztaty odbędą się w laboratorium. Każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie oznaczyć stężenie kwasu solnego poprzez miareczkowanie alkacymetryczne. Uczestnik pozna rodzaje popełnianych błędów podczas wykonywanego oznaczenia (systematyczne i przypadkowe). Zostanie zaznajomiony z krzywą miareczkowania, rodzajami stosowanych wskaźników, sposobach ich doboru, oraz kryteriach jakie powinna spełniać prawidłowo wykonana analiza miareczkowa.

W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 9 osób, ze względu na liczbę stanowisk.

 

Instytut Ochrony Środowiska, s. 122, uczestnicy 9

środa, 16 maja br., ???

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 05:19 - Andrzej Zykubek