kul_plakat_2014_duchW dniach 15-16 maja 2014 roku odbyła się IV Konferencja z cyklu "Oblicza alternatywnej religijności" zatytułowana "Alternatywne wizje światów duchowych. Konceptualizacje dawne i współczesne" zorganizowana przez Katedrę Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych.

 

Żyjemy w kulturze, której zainteresowania coraz bardziej ograniczają się do sfery materialnej. Kulturze, która zapomina o tym, że oprócz ciała człowiek posiada nieśmiertelną duszę. Człowiek jest zatem istotą, która po śmierci istnieć będzie nadal, choć w innym świecie.

Opisanie tego fascynującego świata było podstawowym celem konferencji. Uczestnicy postawili sobie za zadanie:

  • przypomnieć co na temat życia po śmierci mówią doktryny różnych nurtów chrześcijaństwa a także innych wielkich religii,
  • opisać światy istot duchowych obecne w doktrynach działających w dawnej i współczesnej kulturze europejskiej alternatywnych wobec chrześcijaństwa ruchów religijnych,
  • wskazać metody, za pomocą których dokonuje się opisu światów duchowych, a także omówić problemy i ograniczenia związane z tworzeniem takich opisów.

 

Program konferencji

Autor: Rafał Nawrocki
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2015, godz. 14:20 - Rafał Nawrocki