Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o rozpoczęciu rekrutacji do kolejnej edycji programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) "Ambasadorowie Karier UE 2018/2019”

Zadaniem "Ambasadorów Karier UE" będzie aktywne promowanie w roku akademickim 2018/2019 możliwości pracy w instytucjach UE, udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, organizowanie spotkań z urzędnikami UE, współpraca z MSZ, Przedstawicielstwem KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi. Wspólnie z resortem dyplomacji oraz siecią Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej „Ambasadorowie Karier UE” będą organizować spotkania i wykłady otwarte o promocji zatrudnienia.
 

W ramach kontynuacji obecności Polaków w programie, Biuro Dyrektora Politycznego MSZ zaprasza studentów do zgłaszania swych kandydatur poprzez uczelniane Biuro Karier. Prosimy zatem o przesyłanie CV na adres: praca@kul.pl, wpisując w temacie wiadomości „Ambasadorowie Karier UE”. Na zgłoszenia czekamy do 24 stycznia br.

 

Wybrani kandydaci wezmą udział w szkoleniu organizowanym przez EPSO: dwie osoby w Brukseli, pozostali „Ambasadorowie Karier UE” - w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Szkolenie dla ambasadorów jest bezpłatne. Opiekę nad programem sprawuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. Świadczy o tym udział w programie takich uczelni jak Uniwersytet Paryski w Sorbonie, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, czy Uniwersytet w Amsterdamie.

 

Więcej informacji o samym programie znajduje się pod adresem: https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates_en

 

 

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2018, godz. 14:11 - Olga Żarska-Stępień