Naucz się analizować społeczeństwo sieci!

 

 

Studia na Analityce społecznej i internetowej otwierają drogę do poznania cyfrowego świata, zrozumienia postępującego procesu wirtualizacji rzeczywistości społecznej oraz dają niebywałą okazję do zdobycia wiedzy z nowoczesnej nauki o Internecie. Uczą także jak trafnie rozpoznawać, definiować, analizować i prognozować procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie i gospodarce, zarówno w przestrzeni realnej, jak i wirtualnej.

 

body600.jpgStudiując Analitykę społeczną i internetową korzystasz z doświadczenia nagromadzonego przez socjologię, ekonomię, psychologię społeczną, informatykę, zarządzanie i naukę o Internecie. Jednocześnie zdobywasz wiedzę o społeczeństwie Internetu, gospodarce sieciowej, świecie wirtualnym, jako jednym z głównych stymulatorów współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego świata. Jeśli kochasz Internet, chcesz jeszcze lepiej poznać jego potencjał, dowiedzieć się, jak on wpływa na współczesne technologiczne transformacje gospodarki i życie ludzi to studia właśnie dla Ciebie. 

 

W ramach proponowanego kierunku można wybrać dwie ścieżki tematyczne:

Analityk - menedżer - wirtualne miasto

w ramach tej ścieżki można zdobyć wiedzę  m.in. na temat wirtualizacji miasta w cyberprzestrzeni, przemysłów kreatywnych, kampanii internetowych, projektowania wirtualnej przestrzeni, czym są technologie informacyjne i jak mapować i analizować przepływ wiedzy w wirtualnych strukturach oraz jak generować raporty z Google Analytics.

 

Analityk - zrównoważony rozwój

w ramach tej ścieżki dowiesz się m.in. jakie są i do czego służą narzędzia analiz internetowych, na czym polega informatyzacja przestrzeni fizycznej, czym jest cyberbezpieczeństwo, zrównoważony rozwój technologiczny, jak wartościować i oceniać nowe technologie oraz analizować zmiany i trendy rynkowe. Nauczysz się także w jaki sposób można zbierać dane dotyczące obecności przedsiębiorstw w cyberprzestrzeni,  jak również identyfikować kluczowe miary wydajności w Internecie.

 

Zdobyte umiejętności

W trakcie studiów student przechodzi także specjalistyczne kształcenie warsztatowe, laboratoryjne, czy w postaci gier symulacyjnych, które wyposaża go w szereg umiejętności praktycznych dotyczących wykorzystania Internetu w gospodarce.

 

Studenci zdobędą wiedzę, która pozwoli im przystąpić do profesjonalnych egzaminów analitycznych takich, jak: Google Analytics Individual Qualification, Google Qualified Advertising Professional, Certyfikowany Tester ISTQB.

 

Kontakt:

Instytut Socjologii, tel. 81 445-33-55

e-mail: instytut.socjologii@kul.pl

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • analizy mediów społecznościowych, stron internetowych, społeczności wirtualnych, sieciowych układów powiązań, blogów, techno-społecznictwa
  • znajomości współczesnego miasta i sieciowego społeczeństwa
  • animacji kultury i sztuki miejskiej, partycypacji i konsultacji społecznych, zarządzania dziedzictwem i promocją miasta

Zawody:

  • doradca
  • autor diagnoz i prognoz społecznych 
  • konsultant i koordynator projektów społecznych 
  • ekspert ds. analizy danych,  specjalista ds. wdrożeń w firmach biznesowych

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2015, godz. 14:22 - Ewa Kula