Przedstawiony referat został wygłoszony podczas XXXIX Dni Społecznych 22 kwietnia 2010 roku przez mgr Joannę Kuchtę i Mirosława Zalewskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Miejsce_tylko_dla_wybranych_--_analiza_getta_miejskiego.doc

Autor: Agnieszka Gajda
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2011, godz. 13:02 - Agnieszka Gajda