Spis publikacji i wystąpień naukowychPrace ukończone

 • Zykubek A., 2006 - Stoichiometry of carbon forms in a small humic lake, Polish Journal of Environmental Studies 15 (5d): 525-528 [working papers]
 • Zykubek A., 2006 - Stechiometria form węgla w śródleśnym jeziorze [w:] Mokradła i ekosystemy słodkowodne. Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona. Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej, Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białowieża: 147.
 • Zykubek A., 2006 - Czy przyjeziorne torfowiska degradują jeziora? [w:] XX Zjazd Hydrobiologów Polskich. Streszczenia wystąpień. Zakład Hydrobiologii UMK, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK, PTH Oddział w Toruniu, Muzeum Przyrodnicze i Wydział BiNoZ UMK, Zarząd Główny PTH, Toruń: 242.
 • Zykubek A., 2005 – Zróżnicowanie przestrzenne i dynamika trofii płytkowodnego jeziora wyrażona wskaźnikami TSI i HSI. [w:] B. Bis, J. Bocian (red.), ECOSTATUS. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena stanu ekologicznego wód w Polsce, Łódź, 7-9 grudnia 2005 r. Uniwersytet Łódzki, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Łódź: 66-67.
 • Zykubek A., 2005 – Obciążenie fosforem jezior Polesia Lubelskiego. [w:] B. Bis, J. Bocian (red.), ECOSTATUS. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena stanu ekologicznego wód w Polsce, Łódź, 7-9 grudnia 2005 r. Uniwersytet Łódzki, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Łódź: 67.
 • Zykubek A., 2000 – Dynamika różnych frakcji fosforu w jeziorze Pereszpa (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). [w:] B. Czeczuga, J. I. Rybak (red.), Szacunek dla wody. XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich w Białymstoku, 4-8 września 2000 r. Materiały zjazdowe. Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Zakład Biologii Ogólnej AM w Białymstoku, Białystok: 306-307.
 • Wojciechowska W., Zykubek A. 1999 – Teren i metody badań [i] Ocena troficzna ekosystemów wodnych na podstawie czynników fizykochemicznych [w:] W. Wojciechowska (red.) - Ekosystemy wodne i lądowe Sobiborskiego Parku Krajobrazowego - RW KUL, Lublin, str.: 67-76.
 • Wojciechowska W., Zykubek A. 1999 – Ocena wpływu zlewni bezpośredniej na charakter i funkcjonowanie jeziora Pereszpa [w:] W. Wojciechowska (red.) - Ekosystemy wodne i lądowe Sobiborskiego Parku Krajobrazowego - RW KUL, Lublin, str.: 82-87.
 • Zykubek A., Wojciechowska W. 1998 - Hydrochemia układu hydrologicznego jeziora-stawy (Sobiborski Park Krajobrazowy) [w:] Ekotony słodkowodne: struktura-rodzaje-funkcjonowanie, S. Radwan (red.) - Wyd. UMCS, Lublin: 183-190.
 • Pęczuła W., Zykubek A. 1998 - Phytoplankton of humo-eutrophic Lake Płotycze (Sobiborski Landscape Park, Eastern Poland) - Oceanological Studies 27, 2: 45-50.
 • Wojciechowska W., Pęczuła W., Zykubek A. 1998 - Eutrophication and winter-period structure of phytoplankton in three deep lakes in the Łeczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland - Polish Journal of Ecology 46,1: 89-99.
 • Wojciechowska W., Zykubek A., Solis M., Pęczuła W. 1997 - Charakterystyka płytkiego, śródleśnego jeziora i jego funkcjonowanie w układzie zlewnia-jezioro - Zjazd PTH, materiały zjazdowe, Poznań, 58-59.
 • Wojciechowska W., Pęczuła W, Zykubek A. 1996 - Long term changes in protected lakes (Sobibór Landscape Park, Eastern Poland) - Ekologia polska 44, 1-2: 179-191.
 • Wojciechowska W., Pęczuła W, Zykubek A. 1996 - Śródleśne jeziora Sobiborskiego Parku Krajobrazowego - charakterystyka i funkcjonowanie [W:] Funkcjonowanie ekosystemów wodno-błotnych w obszarach chronionych Polesia, S. Radwan (red.) - Wyd. UMCS, Lublin: 79-84.
 • Wojciechowska W., Pęczuła W., Zykubek A. 1995: Długoterminowe zmiany w chronionych jeziorach Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Materiały Sympozjum Współczesne kierunki ekologii - ekologia behawioralna. Lublin 25-26. 11. 1995 r. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekologicznego, listopad. Str. 51.

 

Prace ukończone - w druku

 • Zykubek A.: Zróżnicowanie wskaźników TSI i HSI w niewielkim śródleśnym jeziorze. [working papers]
 • Zykubek A.: Obciążenie fosforem jezior Polesia Lubelskiego. [working papers]

 

Prace w przygotowaniu

 • artykuły
  • Zykubek A.: Water level oscillation as a source of biogeochemical dynamics of polyhumic lake.
  • Zykubek A.: Hydrochemistry of small polyhumic lake.
  • Zykubek A.: Impact of peatland on the phosphorus dynamics in shallow, midforest lake.
  • Zykubek A.: Impact of peatland on the nitrogen and ions dynamics in shallow, midforest lake.
  • Zykubek A.: Impact of peatland on the carbon dynamics in shallow, midforest lake.

 

 • publikacja książkowa
 • Zykubek A. Funkcjonowanie hydrochemicznego układu zlewnia-jezioro. Wydawnictwo KUL

 

 

Autor: Andrzej Zet_igrek_ka_u_beck
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014, godz. 10:53 - Andrzej Zykubek