Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Doktoranci,

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wypełnienie ankiety dotyczącej tematyki wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów (tzw. doktoranckie, dla najlepszych doktorantów, projakościowe).
Wszelkie zgłaszane sugestie zostaną wzięte pod uwagę.

 

Wyniki przeprowadzonej ankiety:

Ankieta

Pytania

Serdecznie dziękujemy
Rada Doktorantów KUL

Autor: Andrzej Cudo
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2016, godz. 08:29 - Andrzej Cudo