EN:

Between the Algorithm of Law and Total Religion: Ian McEwan’s The Children Act

   
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 65 (2017), nr 4

 
Strony/pages: 151-175  

 EN:

Between the Algorithm of Law and Total Religion: Ian McEwan’s The Children Act

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-8

 

 

 

Streszczenie

W niniejszym tekście autorka analizuje najpierw stanowisko współczesnego brytyjskiego pisarza Iana McEwana z perspektywy deklarowanego przezeń ateizmu. Czyni to przez pryzmat dwutorowości światopoglądów, jaka charakteryzuje jego niektóre utwory (Czarne psy i Prze­trzy­mać tę miłość). W drugiej części przechodzi do problemu moralnego z jego przedostatniej po­wieści W imię dziecka. Analizuje dylemat, jaki się w niej pojawia, na trzech poziomach: religijnym, prawnym i egzystencjalnym, z których ten ostatni jest decydujący dla określenia tragizmu, w jakim znaleźli się bohaterowie powieści.

 

Summary

First, the article discusses the British writer, Ian McEwan, from the standpoint of his atheism. It does so through the prism of “double-track” world views which characterize some of his works (Black Dogs and Enduring Love). In the second part, the essay moves on to address the moral problem of his penultimate novel, Children Act, and discusses the dilemma present here on three levels: religious, legal, and existential. The last one seems to be crucial to determining the tragic nature of the characters’ situation.

 

Słowa kluczowe: McEwan; religia; prawo; racjonalność; transfuzja krwi; Świadkowie Jehowy.

Key words: McEwan; religion; law; rationality; blood transfusion; Jehovah’s Witnesses.

 

 

Bibliografia/References:

 

 1. Bradley, Arthur, i Andrew Tate. The New Atheist Novel. Fiction, Philosophy and Pole­mic after 9/11. London and New York: Continuum International Publishing Group, 2010.

 2. Chyrowicz, Barbara. O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków: Znak, 2008.

 3. Gutowski, Piotr. „Czym jest ‘nowy ateizm’?” W: Nauki przyrodnicze a nowy ateizm. Seria wydawnicza Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych. T. 8. Red. Marek Słomka, 7–45. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

 4. McEwan, Ian. Czarne psy. Tłum. Marek Fedyszak, Warszawa: Albatros, 2010.

 5. McEwan, Ian. Dziecko w czasie. Tłum. Marek Fedyszak, Warszawa: Albatros, 2009.

 6. McEwan, Ian. „End of the World Blues”. W: The Portable Atheist: Essential Readings for the Non-Believer. Ed. Christopher Hitchens, 351–365. London: Da Capo Press, 2007.

 7. McEwan, Ian. Przetrzymać tę miłość. Tłum. Barbara Cendrowska, Warszawa: Świat Książki, 2006.  

 8. McEwan, Ian. W imię dziecka. Tłum. Anna Jęczmyk. Warszawa: Albatros, 2015.

 9. McEwan, Ian. W skorupce orzecha. Tłum. Andrzej Szulc. Warszawa: Albatros, 2017.

 10. Malcolm, David. Understanding Ian McEwan. Understanding Contemporary British Lite­ra­ture. South Carolina: University of South Carolina Press, 2002.

 11. Malyon, David. “Transfusion-free treatment of Jehovah’s Witness: respecting the auto­nomous patient’s motives”. Journal of Medical Ethics 24 (1998): 376–381.

 12. Muramoto, Osamu. “Bioethics of the refusal of blood by Jehovah’s Witness: part 1. Should bioethical deliberation consider dissidents’ views?”. Journal of Medical Ethics 24 (1998): 223–230.

 13. Pascal, Blaise. Myśli. Tłum. T. Żeleński (Boy). Warszawa: IW PAX, 1999.

 14. Platon. Obrona Sokratesa. W: Platon. Dialogi. Tłum. Władysław Witwicki, 181–208. War­szawa: Unia Wydawnicza „Verum”, 2007.

 15. Scheler, Max. „O zjawisku tragiczności”. Tłum. Roman Ingarden. W: Arystoteles, David Hume, Max Scheler. O tragedii i tragiczności. Tłum. Władysław Tatarkiewicz, Teresa Tatar­kiewiczowa i Roman Ingarden, 49–95. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976.

 16. Tubbs, James B. Christian Theology and Medical Ethics. Four Contemporary Approaches. Dor­d­recht: Kluwer Academic Publishers, 1996.

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Dr hab. Anna Głąb — Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Wydziale Filozofii KUL, adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20–950 Lublin, e-mail: aniaglab@ kul.lublin.pl

 
 

Cytowanie/Citation information:

Głąb, Anna. 2017. Między algorytmem prawa a religią totalną na podstawie powieści Iana McEwana W imię dziecka. "Roczniki Filozoficzne" 65, 4: 151-175, DOI: 10.18290/rf.2017.65.4-8.

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2017, godz. 13:22 - Anna Karczewska