STRONA GŁÓWNA INSTYTUTU
 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
oraz
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na piętnasty wykład z cyklu
Sztuka nowoczesna - korespondencje sztuk, pokrewieństwa i syntezy

cykl zadedykowany jest pamięci
prof. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i prof. Elżbiety Wolickiej-Wolszleger

Anna Struzik
Malarskie inspiracje u LaChapelle


 

David LaChapelle to kontrowersyjny amerykański artysta, uczeń Andy’ego Warhola, tworzący na styku dziedzin takich jak fotografia, video, kostiumologia, moda. Najbardziej znany jest z barwnych fotografii odnoszących się do historii sztuki. Pełne przepychu, monumentalne fotograficzne portrety gwiazd popkultury w duchu klasycznego malarstwa, konwertują dobrze znane obrazy (m. in. Michała Anioła, Caravaggia, Agnolo Bronzino), czerpiąc z bogatych zasobów biblijnej i mitologicznej ikonografii leżącej u podstaw zachodniej cywilizacji. Styl Davida LaChapelle ironiczny, przesadny i rozmyślnie kiczowaty jest krzywym zwierciadłem, w który odbija się kondycja współczesnej kultury.

 

27 maja 2014 (wtorek), godz. 18.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Popiełuszki 5
Sztuka nowoczesna – korespondencje sztuk, pokrewieństwa i syntezy

Idea korespondencji sztuk ma rodowód romantyczny, wyrastający z przekonania o wspólnym dla wszystkich sztuk źródle. Pomimo zróżnicowania dyscyplin artystycznych, ich własnych, autonomicznych jakości i sposobów komunikowania znaczeń, w historii sztuki nowoczesnej, tej wielkiej dziedziczki romantycznej tradycji, nie ustawały próby poszukiwania związków i powinowactw pomiędzy malarstwem i muzyką, muzyką i słowem, sztukami wizualnymi i teatrem oraz tańcem (performatywnością). W cyklu otwartych wykładów z historii sztuki, przygotowanym, podobnie jak w latach poprzednich, we współpracy Instytutu Historii Sztuki KUL Jana Pawła II z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych oraz – po raz pierwszy – z Galerią Labirynt, tytułowy problem zostanie poddany wielostronnej prezentacji.

Spotkania odbywają się w środy (filia nr 2 MBP, Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, godz. 17.00) oraz – od stycznia br. – we wtorki (Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, godz. 18.00). Szczegółowy harmonogram wykładów dostępny jest w Internecie (na stronach Instytutu Historii Sztuki KUL, Lubelskiej Zachęty, MBP, Galerii Labirynt). Wstęp wolny. Zapraszamy
!


 

 

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

 


Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2014, godz. 09:07 - Ireneusz Marciszuk