Jestem absolwentką Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W ramach mojego programu uczęszczałam na zajęcia z filozofii, psychologii i filologii polskiej. W 2007 roku zdobyłam tytuł magistra filozofii broniąc pracę magisterką pt. Indyjskie źródła Eliadowskiej koncepcji symbolu, której promotorem był dr Maciej Zięba. W 2010 roku podjęłam studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczęszczając na seminarium z Ogólnej metodologii nauk prowadzone przez prof. dr hab. Agnieszkę Ewę Lekką-Kowalik. W latach 2008-2012 prowadziłam ćwiczenia z filozofii, etyki oraz metodyki procesu uczenia się i rozwoju w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży. W ramach mojej pracy dydaktycznej w roku akademickim 2011/2012 byłam koordynatorem cyklu zajęć „Filozofia zza krat” dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.

W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuję się analizą metodologii doradztwa filozoficznego, jednocześnie praktycznie wykorzystując zdobytą wiedzę poprzez organizację i prowadzenie warsztatów z podejmowanego przeze mnie tematu.

Autor: Piotr Biłgorajski
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2013, godz. 19:57 - Piotr Biłgorajski