Jestem doktorantką, magistrem historii sztuki (tytuł pracy: Pamięć w obrazach Mileny Pavlović Barilli) oraz magistrem psychologii (tytuł pracy: Wpływ ukierunkowania uwagi wzrokowej na trajektorię ruchów gałek ocznych podczas oceny estetycznej obrazu), absolwentką Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL. Moje zainteresowania naukowe to uwaga wzrokowa, percepcja sztuki, psychologiczne predyktory oceny estetycznej, historia sztuki, antropologia wizualna, arteterapia.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 20:58 - Emilia Zabielska-Mendyk