RH.png

ROCZNIKI HUMANISTYCZNE, zeszyt 5: NEOFILOLOGIA

ISSN 0035-7707

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL:

Enrique Balmaseda Maestu, Anna Bondaruk, Grete Dalmi, Aidan Doyle, Thomas Pittrof, François Rosset, Ramón González Ruiz, Marek Jakubów, Paweł Matyaszewski, Anna Rutka, Marzena Watorek, Witold Wołowski

 

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: 

Janusz Bień (REDAKTOR NACZELNY), Edyta Kociubińska (SEKRETARZ), Marzena Górecka, Magdalena Szulc-Brzozowska, Urszula Paprocka-Piotrowska

 

Adres Redakcji/Editorial Office Address:

Instytut Filologii Romańskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Website:

http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh

 

 

W przygotowaniu / In preparation

Vol. LXVI / 2018

Studia z literatur romańskich / Studies in Romance Literatures

 

Zaproszenie do publikacji / Call for Papers

Vol. LXVII / 2019

Studia z językoznawstwa romańskiego / Studies in Romance Linguistics

 

 

Vol. LXV/2017

Vol. LXIV/2016

Vol. LXIV/2016 Special issue

"Aktualne badania młodych niderlandystów w Europie Środkowej"

Vol. LXIII/2015

Vol. LXII/2014

Vol. LXI/2013

Vol. LX/2012