RH.png

ROCZNIKI HUMANISTYCZNE, zeszyt 5: NEOFILOLOGIA

ISSN 0035-7707

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL:

Enrique Balmaseda Maestu, Anna Bondaruk, Grete Dalmi, Aidan Doyle, Thomas Pittrof, François Rosset, Ramón González Ruiz, Marek Jakubów, Paweł Matyaszewski, Anna Rutka, Marzena Watorek, Witold Wołowski

 

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: 

Janusz Bień (REDAKTOR NACZELNY), Edyta Kociubińska (SEKRETARZ), Marzena Górecka, Magdalena Szulc-Brzozowska, Urszula Paprocka-Piotrowska

 

Adres Redakcji/Editorial Office Address:

Instytut Filologii Romańskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

In preparation: Volume 2019

Current volume:

http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/issue/view/514/showToc

 

Author's declaration

 

The review principles for „Roczniki Humanistyczne” [Annals of Arts and Humanities] (f. 1-10)

 

1. Invited for reviewing of articles for "Roczniki" [Annals] are specialists who have a recognized background in the field, which falls maximally close to the problem area of the reviewed article.

 

2. Each text is submitted for review by two reviewers (Review Form).

 

3. The reviewers recruit from research institutes other that the author’s. The review is blind.

 

4. The filled review form is disclosed to the author of the article without disclosing the data about the reviewer.

 

5. In case when the two reviews contradict, the Editorial Board is allowed to elect a third independent reviewer.

 

6. The review form is available for the website and enclosed in each issue of RH.

 

Vol. LXV/2017

Vol. LXIV/2016

Vol. LXIV/2016 Special issue

"Aktualne badania młodych niderlandystów w Europie Środkowej"

Vol. LXIII/2015

Vol. LXII/2014

Vol. LXI/2013

Vol. LX/2012