Proszę o odpowiedź na pytanie, która forma nazwiska Anodina w dopełniaczu jest poprawna - Anodinej czy Anodiny.

 

Zasadę odmiany nazwisk rosyjskich Wielki słownik ortograficzny PWN z 2006 r. wyjaśnia następująco:  od nazwisk męskich zakończonych na -ow, -in, -ew  tworzy się żeńskie formy poprzez dodanie -a. Jest więc pan Puszkin i pani Puszkina, pan Sołtykow i pani Soltykowa, pan Kołokolcew i pani Kołokolcewa. Za właściwy wzór odmiany dla nazwisk żeńskich uznaje się odmianę przymiotnikową, czyli w dopełniaczu powinny być odpowiednio formy: Puszkinej, Sołtykowej, Kołokolcewej.

 

Za jedyny wyjątek podaje się nazwisko Karenina, które odmienia się jak rzeczownik, czyli w dopełniaczu ma formę Kareniny. Słownik nie podaje uzasadnienia dla tego wyjątku, z pewnością jednak jego występowanie wpływa na wątpliwości użytkowników polszczyzny co do wzorca odmiany. Na razie, stosując sie do ogólnej reguły, należy odmieniać nazwisko Anodina według schematu przymiotnikowego.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2013, godz. 09:34 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn