Z radością informujemy, że I tom z serii Dydaktyka filozofii pt. Antropologia (red. ks. Stanisław Janeczek) jest dostępny w formie elektronicznej (ebook).

 

Człowiek jest jedyna osobą w świecie, która nie tylko istnieje, jak inne jestestwa kosmosu i biokosmosu, ale egzystuje świadomie i stawia sobie pytania: kim jestem, skąd jestem. dlaczego istnieję, jak mam żyć? Zanurzony w otaczającym świecie materialnym wykracza poza i ponad niego swym życiem psychiczno-umysłowym.

 

Jest przedmiotem badań dyscyplin przyrodniczych i humanistycznych, literatury pięknej i sztuki. W kręgu nauk o człowieku szczególne miejsce zajmują antropologię: przyrodnicza, społeczno-kulturowa, filozoficzna i teologiczna. Dwie pierwsze maja profil głównie deskryptywny. Dwie ostatnie podejmują próbę eksplikacji natury człowieka oraz zawierają elementy wartościująco-normatywne. Aktualnym przedmiotem rozważań jest antropologia filozoficzna, zwana także filozofią człowieka.

 

z artykułu Ks. Stanisława Kowalczyka
Antropologia filozoficzna - koncepcja, metody, problematyka

 


Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2016, godz. 08:30 - Andrzej Zykubek