Spis treści

 

Rozdział I: POJĘCIE OSOBY

 1. Z historii zagadnienia
 2. Definicja osoby
 3. Osoba – podmiot i przedmiot

Rozdział II: STRUKTURA OSOBY

 1. Ciało
 2. Dusza
 3. Przymioty osoby ludzkiej

Rozdział III: OSOBA I CZYN

 1. Świadomość a sprawczość
 2. Transcendencja osoby w czynie
 3. Integracja osoby w czynie

Rozdział IV: OSOBA CHRZEŚCIJANINA – TEOLOGICZNA REFLEKSJA NAD OSOBĄ

 1. Personalizm ściśle teologiczny
 2. Osoba ludzka a Chrystus
 3. „Osobowość” Kościoła
Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2014, godz. 23:26 - Jarosław Jęczeń