Szanowni Państwo!

 

W 2018 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski będzie obchodził 100. rocznicę powstania. To wydarzenie, które zbiega się ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, społeczność uniwersytecka naszego Uniwersytetu chce upamiętnić wieloma działaniami.

Jednym z nich jest inicjatywa wzniesienia w przestrzeni miejskiej Lublina pomnika założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego. Chcemy tym samym uczcić jego osobę i dzieło oraz przypomnieć mieszkańcom miasta oraz odwiedzającym je osobom postać oddanego i cenionego wychowawcy młodzieży, kreatywnego pasjonata dydaktyki i niestrudzonego organizatora. Ks. Idzi Radziszewski był nie tylko pomysłodawcą i pierwszym rektorem KUL, ale także prekursorem szkolnictwa wyższego w Lublinie. Dzięki jego determinacji powstała w naszym mieście pierwsza uczelnia, kształcąca elitę intelektualną dla niepodległej Polski. Idea wcielona w życie przez pierwszego rektora KUL zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny pod powstawanie kolejnych uczelni, w których dziś studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, a miasto Lublin jest prężnym ośrodkiem akademickim.

Wyrażając wdzięczność ks. Idziemu Radziszewskiemu, chciałbym zaprosić społeczność akademicką KUL oraz wszystkich mieszkańców Lublina do poparcia budowy pomnika założyciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dzięki zgodzie władz miasta ów monument mógłby stanąć na skwerze Arcybiskupa Józefa Życińskiego, od strony ulicy Radziszewskiego. Poparcie można wyrazić złożeniem swego podpisu pod wnioskiem w sprawie budowy pomnika, o co serdecznie proszę wszystkich, którzy doceniają wkład ks. Radziszewskiego w rozwój akademickości Lublina.

 

ks. prof. Antoni Dębiński
Rektor KUL