Szanowni Państwo,

 

początki kościoła akademickiego KUL sięgają roku 1434. W miejscu obecnego kościoła powstała wówczas drewniana kaplica. Przed 1623 r. został wzniesiony murowany kościół w stylu renesansu lubelskiego. Zniszczony podczas I wojny światowej kościół odbudowano w latach 1934-1935 według projektu Mariana Lalewicza, a w 1969 r. przebudowano prezbiterium według planu Władysława Pieńkowskiego.

 

Kościół akademicki pod wezwaniem Świętego Krzyża, przekazany naszej Uczelni w 1921 r. to miejsce wspólnotowych Eucharystii, modlitewnych spotkań, adoracji Najświętszego Sakramentu. Gromadzi on społeczność akademicką, ale jego wyjątkowość przyciąga także osoby spoza Uniwersytetu. Od początku istnienia KUL przy kościele istnieje Duszpasterstwo Akademickie, skupiające studentów pragnących kształtować swoją osobowość według ewangelicznych wartości, rozwijać życie duchowe i pogłębiać wiedzę religijną, oddanych sprawom Kościoła i ojczyzny, skupiające także absolwentów i pracowników z zaangażowaniem dzielących się z młodymi ludźmi swą wiedzą i doświadczeniem.

 

W ostatnich miesiącach dzięki dobroczynności i wsparciu jednej z firm lubelskich udało się odnowić elewacje naszego kościoła oraz zamieścić oświetlenie zewnętrzne. W imieniu całej wspólnoty uniwersyteckiej składam podziękowania tym wszystkim, którzy zaangażowali się w tę inicjatywę oraz tym, którzy wspierali ją duchowo i materialnie.

 

Wnętrze kościoła, z ołtarzem Świętej Rodziny w nawie bocznej, figurą Chrystusa Triumfującego w absydzie prezbiterium i polichromią z lat 1964-1965 nawiązującą do encykliki Pacem in terris Jana XXIII, także wymaga renowacji. Zachęcam zatem Wszystkich, których sercu bliski jest nasz kościół, stanowiący integralną część Uczelni od zarania jej dziejów, do wzięcia udziału w zaplanowanej akcji zbierania środków na sfinansowanie koniecznej renowacji. Wdzięczność za złożone dary wyrażamy w codziennej Mszy św. sprawowanej w intencji wszystkich naszych dobrodziejów.

 

prof. dr hab. Antoni Dębiński

Rektor KUL

 

Lublin, dnia 7 listopada 2014 r.

 


 

Wpłaty można dokonywać

na konto TP KUL:

PKO BP II O/Lublin 63 1020 3150 0000 3502 0002 9165

albo

BANK Pekao S.A. Lublin 21 1240 5497 1111 0000 5005 3593

 

Adres:

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół KUL

Chopina 29, 20-023 Lublin

 

 

Oraz

na konto Fundacji Rozwoju KUL:

Bank Ochrony Środowiska79 1540 1144 2114 6402 7007 0007

Adres:

Fundacja Rozwoju KUL

Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Zbiórki na tacę w kościele akademickim planowane są na: dzień 30 listopada 2014 r. oraz na dzień 1 lutego 2015 r.

 

Zbiórki do puszki planowane są na 16 listopada i 14 grudnia 2014 r. oraz na dzień 18 stycznia 2015 r.