Piękno przestrzeni!

 

 

Kierunek architektura krajobrazu jest prowadzony na KUL od ponad dziesięciu lat. Łączy on w sobie wiedzę przyrodniczą, techniczną i humanistyczną.


Program studiów obejmuje m.in następujące zagadnienia: rysunek i malarstwo, projektowanie i urządzanie obiektów AK, historia ogrodów, konserwacja i rewaloryzacja ogrodów, szata roślinna, budownictwo i materiałoznawstwo, podstawy prawne i ekonomiczne dotyczące szeroko pojętego kształtowania krajobrazu.

W procesie kształcenia do dyspozycji studentów znajdują się pracownie sztuk plastycznych, projektowania krajobrazu, pracownia mikroskopowa oraz komputerowa. Studenci podczas studiów uczą się korzystać z programów do projektowania - AutoCad, SketchUp, Corel Draw, aplikacje GIS, itp.

 

W ramach studiów studenci realizują praktyczne zajęcia terenowe, mają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ oraz wakacyjnych praktyk zawodowych.

 

Absolwenci kierunku architektura krajobrazu przygotowani są do podjęcia pracy w pracowniach i firmach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu; placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego; jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych. Posiadają umiejętności wykonywania prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, kształtowanie krajobrazu miejskiego i otwartego.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych
  • urządzania, pielęgnacji, konserwacji zabytkowych i współczesnych terenów zieleni
  • rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich
  • kierowania i kompleksowego nadzoru nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zieleni
  • opracowywania planów ochrony parków krajobrazowych i narodowych oraz pomników przyrody
  • prowadzania inwentaryzacji, ekspertyz oraz wykonywania projektów zagospodarowania założeń krajobrazowych i architektonicznych w skali danego obiektu, miejscowości i gminy

Zawody:

  • projektant terenów zielonych 
  • projektant grafiki
  • specjalista ds. kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego

 
Dołącz do naszej społeczności:
instytutAK

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2015, godz. 11:14 - Ewa Kula