STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych
  • urządzania, pielęgnacji, konserwacji zabytkowych i współczesnych terenów zieleni
  • rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich
  • kierowania i kompleksowego nadzoru nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zieleni
  • opracowywania planów ochrony parków krajobrazowych i narodowych oraz pomników przyrody
  • prowadzania inwentaryzacji, ekspertyz oraz wykonywania projektów zagospodarowania założeń krajobrazowych i architektonicznych w skali danego obiektu, miejscowości i gminy

Zawody:

  • projektant terenów zielonych 
  • projektant grafiki
  • specjalista ds. kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego

 

 

 

 

Kierunek jest dostępny

w naborze zimowym 2016

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w Lublinie

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: architektura krajobrazu, architektura, ogrodnictwo, gospodarka przestrzenna.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z jednego z następujących obszarów nauk:

a) przyrodniczych,

b) technicznych,

c) rolniczych, leśnych i weterynaryjnych ,

d) sztuki.

Kandydatom z innych kierunków niż architektura krajobrazu po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

Kwalifikacja w trybie wolnym.

 

 

 

 

 

Uwaga
Zajęcia na kierunku architektura krajobrazu odbywają się
w gmachu KUL w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 i Al. Kraśnicka 102
[jak dojechać?]

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2016, godz. 11:04 - Magdalena Kargol