Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL…, kandydat na ołtarze

10 grudnia w sali 1031 Kolegium Jana Pawła II odbędzie się doroczna konferencja Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Konferencja pt. „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL…, kandydat na ołtarze” jest współorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Zaproszeni prelegenci przedstawią życie i działalność Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) postaci bardzo ważnej również dla Lublina i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego obecność na KUL można podzielić na trzy etapy. Pierwszy to czas studiów, w latach międzywojennych na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych (1924-1929), zakończonych uzyskaniem doktoratu z prawa kanonicznego. Kolejny, tuż po wojnie, gdy jako biskup lubelski, a tym samym Wielki Kanclerz KUL (1946-1948), przez blisko trzy lata musiał zmagać się z niełatwymi problemami związanymi z odbudową uczelni po zniszczeniach wojennych. W tym czasie prowadził też systematyczne wykłady z katolickiej nauki społecznej w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej. Za Jego sprawą powstał Wydział Filozofii Chrześcijańskiej i rozpoczęto prace nad Encyklopedią Katolicką. I wreszcie ostatni etap – kiedy jako Prymas Polski (1948-1981) przewodniczył Komisji Episkopatu do spraw KUL i czuwał nad bezpieczeństwem uczelni w burzliwych czasach komunizmu.

Konferencji towarzyszyć będzie jubileuszowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Stowarzyszenie działa od 10 lat, powstało w 2006 r. Jego głównym celem jest integrowanie środowiska absolwentów wydziału prawa i włączanie ich w inicjatywy podejmowane przez macierzysty wydział.


Opłatek Uniwersytecki

20 grudnia o godz. 16.00 w auli Stefana kard. Wyszyńskiego odbędzie się spotkanie opłatkowe społeczności akademickiej KUL. Będzie wspólne kolędowanie z Chórem KUL, czas na składanie życzeń i podziękowań. Jak co roku studenci angażujący się w pracę organizacji studenckich i kół naukowych otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. Najaktywniejsi z nich, reprezentujący wszystkie wydziały, odbiorą swoje nagrody z rąk prorektora ds. studenckich podczas uroczystości w auli, pozostałych około 300 osób wyróżnionych zostanie podczas spotkań opłatkowych wydziałowych i instytutowych.

Tak jak w latach ubiegłych, specjalną etiudę wigilijną wprowadzającą w atmosferę świąt przygotował Teatr ITP, będzie to już 16 mini-spektakl przygotowany na to przedświąteczne spotkanie. Organizatorem uroczystości jest Uczelniany Samorząd Studentów KUL.

Od kilku już lat z okazji opłatka uniwersyteckiego społeczność KUL wspiera określoną akcję charytatywną. W tym roku chcemy wesprzeć Dzienne Centrum dla Dzieci i Młodzieży w gruzińskim mieście Kutaisi. Centrum to, prowadzone w jednej z ubogich, zaniedbanych dzielnic, jest rodzajem świetlicy, do której codziennie przychodzi około 100 dzieci. Otrzymują tam gorący posiłek i mogą odrobić lekcje. Ośrodek organizuje dla nich kursy języka angielskiego, komputerowe, tańca i śpiewu ludowego, rysunku, garncarstwa, haftu i szycia. Ponadto dzieci, które ukończyły 14 lat po ukończeniu szkoły obowiązkowej mają możliwość kontynuowania edukacji i zdobycia zawodu stolarza, w działającej przy ośrodku szkole „Młodych rzemieślników”.


KUL centrum egzaminacyjnym języka polskiego jako obcego

Z satysfakcją informujemy, że Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego nadała Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach:

- A1, A2, B1, B2, C1, C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,

- A1, A2, B1, B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

KUL uzyskał to uprawnienie po raz pierwszy. Egzaminy będą przeprowadzali pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL.

Szkoła uczestniczy w systemie certyfikacji od jego powstania w 2004 r., nauczyciele pracujący w szkole przygotowują zadania egzaminacyjne i uczestniczą w nich jako egzaminatorzy. Są to doskonali fachowcy, którzy mają przygotowanie akademickie oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL działa od 42 lat, prowadzi zarówno kilkutygodniowe kursy letnie, jak i roczny, intensywny kurs języka i kultury polskiej. Działalność szkoły jest bardzo dobrze oceniana przez jej absolwentów, wielu z nich wraca do Lublina wielokrotnie by lepiej poznawać język polski na kolejnych szczeblach zaawansowania.

Przez lata działalności szkoła nawiązała kontakty z wieloma instytucjami zagranicznymi. Obecnie stałą współpracę prowadzi, między innymi, z: University of Wisconsin, Fundacją im. Tadeusza Kościuszki, Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w USA i Kanadzie, organizacjami nauczycieli polskich w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie.

 

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim, niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie. Ocenie podlegają następujące sprawności: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisanie oraz mówienie.