Prolog Festiwalu Kostiumów i Scenografii „Scena w Budowie”

Centrum Spotkania Kultur zaprasza na Prolog Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie”, którego pomysłodawcą i komisarzem jest prof. Leszek Mądzik, reżyser, scenograf, twórca Sceny Plastycznej KUL.

Festiwal stwarza niezwykłą okazję do spotkania najwybitniejszych twórców sztuk plastycznych, scenografii i kostiumów: Ewy Braun – laureatki Oscara za dekorację wnętrz do filmu „Lista Schindlera", Janusza Kapusty – scenografa i ilustratora współpracującego z „New York Times”, „Washington Post”, Borisa Kudlički – realizatora spektakli operowych dla Opery Narodowej w Warszawie i innych czołowych scen na świecie, Lecha Majewskiego – malarza, poety, prozaika i reżysera oraz oczywiście Leszka Mądzika. Rozmowy z mistrzami poprowadzą Grażyna Torbicka, Max Cegielski, Jacek Cieślak oraz Tomasz Raczek.

Wydarzeniem specjalnym Festiwalu będzie spektakl Wrocławskiego Teatru Pantomimy w reżyserii i ze scenografią Leszka Mądzika z muzyką Jana A. P. Kaczmarka – „Zuzanna i starcy”. Spektakl, którego inspiracją stała się biblijna bogobojna Zuzanna i prześladujący ją dwaj starcy to opowieść o fascynacji kobietą i jej urodą. „Bezsłowny obraz, wypełniający czas spektaklu, jest próbą zajrzenia do tych pokładów ludzkiej wrażliwości i namiętności, które wyzwalają zachowania i postawy człowieka, w różnych porach jego wieku, wobec kobiety. Kobiety, która swoją tajemnicą i erogennością prowadzi w świat, gdzie rozsądek i zasady spalają się, jak bohaterowie przywołanych wydarzeń. Te rozżarzone węgle pragnień, pożądań, a nade wszystko spełnień potrafią zamienić w popiół jego autorów” – wyjaśnia Leszek Mądzik.

Festiwal odbędzie się już w najbliższy weekend - 26 i 27 listopada w Centrum Spotkania Kultur. Wstęp wolny (z wyjątkiem spektaklu „Zuzanna i starcy”).


KUL centrum egzaminacyjnym języka polskiego jako obcego

Z satysfakcją informujemy, że Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego nadała Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach:

- A1, A2, B1, B2, C1, C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,

- A1, A2, B1, B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

KUL uzyskał to uprawnienie po raz pierwszy. Egzaminy będą przeprowadzali pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL.

Szkoła uczestniczy w systemie certyfikacji od jego powstania w 2004 r., nauczyciele pracujący w szkole przygotowują zadania egzaminacyjne i uczestniczą w nich jako egzaminatorzy. Są to doskonali fachowcy, którzy mają przygotowanie akademickie oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL działa od 42 lat, prowadzi zarówno kilkutygodniowe kursy letnie, jak i roczny, intensywny kurs języka i kultury polskiej. Działalność szkoły jest bardzo dobrze oceniana przez jej absolwentów, wielu z nich wraca do Lublina wielokrotnie by lepiej poznawać język polski na kolejnych szczeblach zaawansowania.

Przez lata działalności szkoła nawiązała kontakty z wieloma instytucjami zagranicznymi. Obecnie stałą współpracę prowadzi, między innymi, z: University of Wisconsin, Fundacją im. Tadeusza Kościuszki, Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w USA i Kanadzie, organizacjami nauczycieli polskich w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie.

 

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim, niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie. Ocenie podlegają następujące sprawności: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisanie oraz mówienie.


Odznaczenia państwowe dla pracowników KUL

Szanowni Państwo,

dzisiaj, 22 listopada o godz. 12:30 w sali 1031 Kolegium Jana Pawła II pracownikom KUL zostaną wręczone odznaczenia państwowe - medale za długoletnią służbę oraz medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dekoracji dokona Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek.

W sumie odznaczonych zostanie 38 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych, jedna osoba - prof. Mirosława Ołdakowska-Kufel otrzyma Złoty Krzyż Zasługi przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 września. 23 osoby odznaczone zostaną Medalami za długoletnią służbę: w tym 4 otrzymają medal złoty, 11 – srebrny i 8 brązowy. Medale te - przyznawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej - nadane zostały postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca.

Natomiast decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca, 24 pracowników KUL, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, odznaczonych zostanie medalami Komisji Edukacji Narodowej.

 

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona zostanie prof. Mirosława Ołdakowska-Kufel, Kierownik Katedry Literatury Współczesnej w Instytucie Filologii Polskiej.

 

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostaną:

mgr Hanna Grygielska-Michalak, starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk, starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Muzykologii

prof. Stanisław Wrzosek, Dyrektor Instytutu Administracji

 

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostaną:

dr hab. Elżbieta Charlińska, adiunkt w Instytucie Muzykologii

dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv., Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej

dr hab. Grzegorz Pecka, prof. KUL, Dyrygent Chóru KUL, profesor w Instytucie Muzykologii

Sławomir Radziemski, pracownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL, profesor w Instytucie Psychologii

dr Agnieszka Strycharczuk, starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

dr Kinga Strycharz-Bogacz, adiunkt w Instytucie Muzykologii

dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL, profesor w Instytucie Psychologii

dr hab. Marcin Trzebiatowski, adiunkt w Instytucie Prawa

dr hab. Jacek Widło, prof. KUL, profesor w Instytucie Europeistyki

dr Zbigniew Wójtowicz, starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostaną:

dr hab. Rafał Biskup, adiunkt w Instytucie Administracji

dr Kalina Grzesiuk, adiunktem w Instytucie Ekonomii i Zarządzania

dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, adiunkt w Instytucie Prawa

dr hab. Tomasz Moskal, adiunkt w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii

dr hab. Antoni Nadbrzeżny, adiunkt w Instytucie Teologii Dogmatycznej

dr Iwona Ulfik-Jaworska, adiunkt w Instytucie Psychologii

dr hab. Grzegorz Wojciechowski, adiunkt w Instytucie Prawa Kanonicznego

dr Grzegorz Zasuwa, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Zarządzania

 

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostaną:

dr Aleksandra Borowicz

dr Marta Buk-Cegiełka

dr hab. Bożena Czernecka-Rej

dr hab. Zygmunt Gałecki

dr Marek Gędek

dr Marek Jeziorański

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka

dr hab. Zdzisław Kudelski

dr inż. Piotr Kulesza

dr Ludomir Kwietniewski

dr Agnieszka Linca-Ćwikła

dr Piotr Mamcarz

dr Jerzy Michałowski

dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska

dr Magdalena Parzyszek

dr Małgorzata Peroń

dr Lidia Pietruszka

dr Natalia Sosnowska

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL

dr Iwona Szewczak

dr Ewelina Świdrak

dr Katarzyna Uzar-Szcześniak

dr Wojciech Wciseł

dr Grzegorz Wiącek

 


Misericordia et ius

Za niespełna miesiąc w Kościele katolickim kończy się ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Instytut Prawa Kanonicznego KUL zapraszają na międzynarodową konferencję naukową: „Misericordia et ius. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia”. Konferencja odbędzie się 26 października w sali 113 Centrum Transferu Wiedzy KUL.

 

Program:

09.00 Otwarcie konferencji

Powitanie uczestników - ks. prof. Ambroży Skorupa, Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego

Słowo Dziekana – prof. Krzysztof Wiak, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

9.30 ks. prof. Krzysztof Bieliński CSsR (Accademia Alfonsiana) – Aspekty miłosierdzia w Piśmie świętym

10.00 bp dr hab. Artur Miziński (KUL, Lublin) – Wymiar miłosierdzia w kościelnym prawie karnym

10.30 prof. Aitor Jiménez Echave CMF (La Pontificia Università Lateranense) – Miłosierdzie w działalności kapłanów zakonnych

11.00 ks. mgr lic. Rafał Chwałkowski SDS – Posługa w Roku Miłosierdzia. Refleksje Apostoła Miłosierdzia

11.30 Dyskusja

11.45 Przerwa

 

12.30 ks. dr hab. Leszek Adamowicz (KUL, Lublin) – Miłosierdzie w dyscyplinie Katolickich Kościołów Wschodnich

13.00 dr Andrij Chromak (Wołyńska Akademia Teologii Prawosławnej w Łucku) – Nauczanie Cerkwi Prawosławnej o miłosierdziu Bożym

13.30 dr Igor Sacyk (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki/ВПБА) – Uniwersalny wymiar miłosierdzia Bożego w teologii św. Grzegorza z Nyssy i św. Maksyma Wyznawcy

14.00 o. dr Zdzisław Klafka CSsR (Rektor WSKSiM, Toruń) – Miłosierdzie w przekazie medialnym


XV Ogólnopolski Konkurs im. Czesława Zgorzelskiego

28 października o godz. 11.00, w sali 1031 Kolegium Jana Pawła II (X piętro) odbędzie się gala piętnastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską obronioną w 2015 r. Gospodarzem uroczystości jest Instytut Filologii Polskiej KUL.

Tegoroczny finał konkursu będzie okazją do uczczenia pamięci jej patrona - znakomitego znawcy literatury oświecenia i romantyzmu, jednego z najwybitniejszych historyków literatury polskiej, profesora KUL - Czesława Zgorzelskiego (1908-1996), w 20. rocznicę jego śmierci.

Celem konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów, autorów najciekawszych prac magisterskich, i stworzenie bodźca do podejmowania przez nich dalszych prac naukowo-badawczych. W konkursie oceniane są prace zgłoszone przez uniwersyteckie ośrodki polonistyczne. Nagroda przyznawana jest w dwu kategoriach: językoznawczej i literaturoznawczej, stąd każda uczelnia zgłasza co roku po jednej pracy w każdej z tych dziedzin. Każdą pracę ocenia komisja składającą się z pięciu jurorów. Zwycięskie prace publikowane są w serii wydawniczej „Młoda Polonistyka”, a ich autorzy otrzymują nagrody pieniężne. Dotychczas, w czternastu edycjach konkursu, o laur zwycięzcy ubiegało się łącznie 307 autorów prac magisterskich z 21 ośrodków.

Udział w uroczystości zapowiedzieli dziekani i dyrektorzy polonistyk uniwersyteckich, syn prof. Czesława Zgorzelskiego – Andrzej, oraz opiekunowie naukowi nagrodzonych prac.

 

Program:

  • Powitanie uczestników – dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, dyrektor IFP KUL. 
  • Wystąpienie prof. Andrzeja Zgorzelskiego.
  • Prezentacja Kalendarium życia Prof. Czesława Zgorzelskiego – prof. Bernadetta Kuczera-Chachulska, prof. Andrzej Tyszczyk.
  • Odczytanie werdyktu jury i uroczyste wręczenie nagród – prof. Renata Przybylska, przewodnicząca Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich.
  • Wystąpienia laureatów pierwszych nagród.
  • Prezentacja książek wydanych w serii „Młoda Polonistyka”: mgr Karoliny Górniak, Dwudziestowieczna poezja polska w kontekście anglo- amerykańskiego modernizmu. „Słoje zadrzewne” Tymoteusza Karpowicza i „The Pisan Cantos” Ezry Pounda – dr hab. Dariusz Pachocki oraz mgr Barbary Łukaszewskiej „Siedem psalmów pokutnych” z rękopisu nr 183 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Edycja – dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka.
  • Koncert kameralny kwartetu „Dolce Vita”.

O nauczaniu II Soboru Watykańskiego w serii Opera Omnia Josepha Ratzingera

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wydał kolejny tom dzieł zebranych Josepha Ratzingera – papieża Benedykta XVI. Jest to tom VII pt. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Formułowanie – Przekaz – Interpretacja w przekładzie Wiesława Szymony OP i Ewy Grzesiuk, pod redakcją Krzysztofa Góździa i Marzeny Góreckiej. Tym samym ukończonych zostało osiem tomów z planowanych piętnastu. Uroczysta prezentacja nowego tomu odbędzie w sobotę, 15 października o godz. 10.30 podczas V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.

 

Najnowszy, dwuczęściowy tom Opera Omnia to rodzaj komentarza Josepha Ratzingera do prac II Soboru Watykańskiego, które przebiegały pod hasłem „aggiornamento” (Jan XXIII), uwspółcześnienia Kościoła i otwarcia na potrzeby dzisiejszego świata. Papież Benedykt XVI zachęca czytelników do zagłębienia się w nauczanie tego soboru, które uważa za kontynuację poprzednich i część całej Tradycji Kościoła: „Kościół jest – zarówno przed Soborem, jak i po nim – tym samym Kościołem”.

„Odnowa Kościoła ma dwojaki zamiar. Jej punktem odniesienia jest człowiek żyjący w teraźniejszości, w jego realności i jego świecie, takim, jaki on jest. Miarą odnowy jest jednak Chrystus – taki, jakiego ukazuje Pismo Święte. A skoro odnowa usiłuje przemyśleć Ewangelię Chrystusa i wyrazić ją w sposób zrozumiały dla teraźniejszego człowieka – tzn. w sposób współczesny (aggiornamento znaczy: wznieść się na wyżyny czasu) – to cel [naszego działania] polega dokładnie na tym, by zrozumieć Chrystusa” – czytamy w prezentowanym tomie.

Jak mówi redaktor polskiego wydania Dzieł Wszystkich ks. prof. Krzysztof Góźdź, w chwili zwołania Soboru Watykańskiego II przez Jana XXIII i uroczystego otwarcia (w dniu 11 października 1962 roku), Joseph Ratzinger był najmłodszym z jego uczestników-ekspertów. Kardynał Josef Frings z Kolonii wybrał wówczas 35-letniego profesora z Bonn na swego teologa i eksperta soborowego. Podczas przygotowań i obrad Soboru Ratzinger okazał się wytrawnym teologiem nie tylko we współpracy z kard. Fringsem, ale także samodzielnie w komisjach soborowych.

Czytaj dalej...