Co po Geertzu?

DZIEDZICTWO – INTEPRETACJE – DYLEMATY

Ogólnopolska konferencja antropologiczna w piątą rocznicę śmierci Clifforda Geertza

 

W 2011 roku minie pięć lat od śmierci Clifforda Geertza, prekursora antropologii interpretacyjnej. Sam Geertz, jak pamiętamy, powtarzał skromnie – jestem tylko etnografem, nie tworzę systemów.  W rozmowie z Gary A. Olsonem zgodził się jednak, by nazywać Go „konstruktywistą społecznym”. Prof. W. Burszta mawiał w tym miejscu „nie dajmy się zwieść Mistrzowi” - Jego wydatny wpływ na kształt antropologii współczesnej jest poza dyskusją. Problem tylko w tym, by zdać sobie sprawę z tego, w jakich obszarach i w jakim stopniu ten wpływ jest widoczny.

Z pewnością świat wokół nas zmienił się na tyle, iż dawne strategie pisania antropologii w formie „pokazu slajdów” czy „zaświadczającego Ja” już raczej niewiele wyjaśniają i co do tego nie ma większych wątpliwości. Powstają wszakże pytania:

- czy w epoce „postgeertzowskiej” rutynowe (ultraempirycystyczne) uprawianie antropologii zachowuje ciągle aktualność?

- czy sposób odwołujący się do pojęcia racjonalności naukowej, w sensie jej transkulturowej ważności, jest nadal gwarantem w dojściu do prawdy? (może zdani jesteśmy raczej na zdecydowanie relatywistyczne ujęcia przedmiotu badań, gdyż świat, w którym żyjemy, sprawia wrażenie czegoś, co przypomina raczej ruchome piaski niż stały ląd).

Być może stajemy przed problemem już nie tyle adekwatności opisu, czy interpretacji, ile refleksyjnego mierzenia się z tym, co „inne”, jakoś „obce”, co nie tyle spotykamy na granicy „naszej wioski”, ile wewnątrz jej granic. Tak więc, pytamy:

- czy wątek „realistyczny” obecny w pracach Geertza ma swoje przedłużenie?

- czy raczej „to mierzenie się z innością” zamyka się w tekście, interpretacji wzbudzając u czytelnika jedynie wirtualne świata, pozwalając mu jakoś funkcjonować „tu i teraz”?

Geertz nieustępliwie stał na stanowisko, iż kultura jest nadal pewną realnością, a nie jedynie pustym zawołaniem tak, jak to sugeruje Tyler. Kultura jako system symboli - kultura jako religia, sztuka, wiedza zdroworozsądkowa, ideologia - nie jest tylko elementem naszej świadomości, ale czymś , co można obserwować, co z natury swej ma charakter publiczny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do merytorycznej dyskusji.

 

plakat12.jpg

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2014, godz. 19:49 - Krzysztof Jurek