Kilka informacji o naszych działaniach w roku akademickim 2013/2014

Galeria

Zdjęcia z dyskusji dotyczącej sytuacji politycznej na Ukrainie w świetle integracji z UE prowadzonej przez Pana mgr Michała Mościckiego z katedry Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego, która odbyła się w Collegium Iuridicum 12.12.2013r. 

 

Panel dyskusyjny - Aktualna sytuacja polityczna na Ukrainie

XXII Tydzień Prawników - Dzień z Sekcją Prawa Międzynarodowego - Konferencja Ścieżki kariery absolwentów studiów prawniczych - prawo międzynarodowe

Zachęcamy do zapoznania się z opisem wydarzeń zorganizowanych przez naszą Sekcję w ramach obchodów XXII Tygodnia Prawników.

Dzień z Sekcją Prawa Międzynarodowego

 

Autor: Mateusz Gabryel
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2015, godz. 21:19 - Mateusz Gabryel