Spotkanie poświęcone Osobie i Dziełu Ojca Prof. M. A. Krąpca

kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdf

 

 

 

Szanowni Państwo,

dnia 6 maja (piątek) 2011 r. Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu organizują w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II spotkanie poświęcone Osobie i Dziełu Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca, do udziału w którym serdecznie zapraszamy.

Czytaj dalej...

Feniks 2011 dla S. Prof. Zofii Zdybickiej

Z wielką radością informujemy, że tegoroczną nagrodę główną Stowarzyszenia Wydawców Katolickich otrzymała S. Profesor Zofia Zdybicka. Nagrodę główną FENIKS 2011 przyznano S. Profesor Zofii Józefie Zdybickiej za stworzenie i rozpropagowanie w świecie klasycznej szkoły filozofii religii, niecodzienne zespolenie daru powołania zakonnego z powołaniem uczonego-filozofa, otwartego na chrześcijański wymiar ludzkiej egzystencji; twórcze zaangażowanie w pracach Prymasowskiej Rady Społecznej i całego Kościoła w Polsce.

Czytaj dalej...

Wydział Filozofii KUL trzecim wydziałem filozofii w Polsce!

 

Z wielką radością informujemy, że w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Filozofii KUL został zakwalifikowany do najwyższej kategorii A (dawna kategoria 1) w grupie jednostek jednorodnych "N3 - nauki o kulturze, filozofia, nauki teologiczne". Najnowsza ocena parametryczna została przeprowadzona na podstawie informacji na temat działalności jednostek naukowych w latach 2005-2009, co podkreśla, że sukces naszego Wydziału nie jest czymś jednostkowym i incydentalnym.

 

Czytaj dalej...

Informator o studiach prowadzonych na Wydziale Filozofii

 

Informator o studiach na rok akademicki 2011/2012 prowadzonych na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

  • filozofia
  • przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
  • kulturoznawstwo
  • retoryka stosowana
  • etyka
  • naukoznawstwo


Czytaj dalej...

Etyka - nowy kierunek studiów na Wydziale Filozofii

Z radością informujemy, że po pozytywnej rekomendacji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraził zgodę na prowadzenie przez Wydział Filozofii studiów I i II stopnia na kierunku etyka. Studia w zakresie etyki na KUL są unikatowe w skali Polski. Etyka to jeden z czterech nowych kierunków studiów na Wydziale Filozofii.

 

Informacje o kierunku:
www.kul.pl/etyka

 

Czytaj dalej...

Nasz Profesor Karol Wojtyła błogosławionym

Z wielką radością przyjęliśmy informację, że zakończył się proces beatyfikacyjny Karola Wojtyły, wybitnego Profesora naszego Wydziału. 14 stycznia br. papież Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu cudu za Jego wstawiennictwem.

Czytaj dalej...

Dzień z Siergiejem Eisensteinem

Katedra Teorii Kultury i Sztuki Instytutu Kulturoznawstwa KUL zaprasza na Dzień z Siergiejem Eisensteinem, który odbędzie się 15 marca 2011 r. (godz. 13.00, sala 221 Instytutu Kulturoznawstwa w campusie na Majdanku). W programie przewidzieliśmy dwie projekcje pt.:

  • Iwan Groźny z 1944
  • Iwan Groźny. Spisek bojarów z 1958 (projekcje poprzedzi wstęp)

W przerwie będzie można obejrzeć, zorganizowaną przed salą, mini wystawę prac Siergieja Eisensteina.

Z wyrazami szacunku,
B. Obsulewicz-Niewińska


Dignitatis Humanae and Human Rights: Past Successes, Future Problems

Samuel Gregg

 

 

Katedra Etyki Społecznej i Politycznej zaprasza na wykład dr. Samuela Gregga pt. Dignitatis Humanae and Human Rights: Past Successes, Future Problems (Dignitatis humanae i prawa człowieka: dawne sukcesy, przyszłe problemy), który zostanie wygłoszony 31 marca 2011 r. (czwartek) o godz. 11.50 w s. 47 (stara aula, Gmach Główny KUL).

Czytaj dalej...

Ankieta dla Absolwentów Wydziału Filozofii


Szanowni Państwo,

 

aby utrzymać wysoką jakość kształcenia na wszystkich prowadzonych przez Wydział Filozofii kierunkach studiów, a także by dać wyraz aktualnym zapotrzebowaniom rynku pracy poprzez odpowiedni dobór, kształt i treści programów studiów, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

 

Pragnę Państwa zapewnić, że poświęcony czas, opinie naszych Absolwentów i ich doświadczenia zawodowe z całą pewnością wpłyną na rozwój naukowo-dydaktyczny i kształt naszego Wydziału.


ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
Dziekan Wydziału Filozofii KUL


 

 

 


Poznanie osoby - Prof. Adrian Reimers

kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdf

 

 

Instytut Jana Pawła II KUL  zaprasza do uczestnictwa w Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II Od zdumienia osobą – do myślenia o osobie. Gościem Konwersatorium w ramach najbliższego spotkania, w dniu 31. marca br. o godz. 17.00 w sali C-220 (Collegium Ioannis Pauli II) będzie Prof. Adrian Reimers (Notre Dame University, USA), który wygłosi wykład pt. Poznanie osoby. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

Serdecznie zapraszamy