Synchroniczność a kauzalność

Uprzejmie zapraszamy Pracowników i Studentów na kolejne nasze Seminarium, które odbędzie się 25 stycznia 2008 r. (piątek) o godz. 15.00 w Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sali 212.

Czytaj dalej...

Mistrz - katedra - uniwersytet

10 stycznia 2007 r. w sali 208, w Gmachu Głównym odbędzie się sesja naukowa Mistrz - katedra - uniwersytet zorganizowana w pierwszą rocznicę śmierci Profesora Jana Czerkawskiego.Czytaj dalej...

The Church and the Market. A Catholic Defence of the Free Economy

Fundacja Polsko-Amerykańska PAFERE oraz Katedra Etyki Społecznej i Politycznej zapraszają na wykład
Prof. Thomasa E. Woodsa
(wykładowca Mises Institute, Laureat Nagrody Templetona za 2006 rok).

Prof. Woods wygłosi wykład pt. "The Church and the Market. A Catholic Defence of the Free Economy".

Wykład odbędzie się w sali CN 208, 6 XII (czwartek), o godz.16.00.

Przedłużanie życia jako problem moralny

W dniu 30 listopada br. o godz. 14.00 w Collegium Norwidianum, w sali 208 katedra Etyki Szczegółowej zaprasza na kolejną sesję z cyklu Etyka i technika, tym razem pod własnym tytułem Przedłużanie życia jako problem moralny.

W programie sesji cztery prelekcje:

Prof. Andrzej Paszewski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,  Biologiczne
teorie starzenia się organizmów,

Prof. Tomasz Pasierski, Zakład Humanistycznych Podstaw Medycyny, Akademia
Medyczna w Warszawie, Czy celem medycyny jest przedłużanie życia?

Dr Zbigniew Zalewski,  Collegium Medium, Uniwersytet Jagielloński, Jak długo
mamy obowiązek żyć?

Prof. Ewa Frątczak, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Statystyki i Demografii, Jak demografowie postrzegają długość życia?

Po prelekcjach serdecznie zapraszamy do dyskusji.

Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie

Dnia 13 grudnia 2007 Katedra Metafizyki i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu organizuje X Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki" na temat:
 

SPÓR O CEL I CELOWOŚCIOWE WYJAŚNIANIE


Problematyka celu świata osób i rzeczy, a także celowego wyjaśniania  stanowiły na przestrzeni dziejów jedno z centralnych zagadnień filozoficznych. Poznanie celu, ukazanie jego przyczynowej funkcji stanowiło istotne zadanie realistycznego sposobu uprawiania filozofii, który w dużej mierze decydował o jej charakterze mądrościowym. Wiedza o realnym celu i o powszechnej celowości w świecie były istotnymi elementami budującymi racjonalność ludzkiego poznania i wyjaśniania.  

Celowościowy sposób wyjaśniania świata i znajomość celu jako racji-przyczyny ma także ogromne znaczenie dla formowania całej ludzkiej kultury, by nie była kulturą bez celu. Problematyka celu i wyjaśniania celowego zasługuje na uwagę szczególnie dziś, gdy szereg typów naukowego poznania dystansuje się od wyjaśniania celowościowego, bądź też zdecydowanie przeczy istnieniu celu jako racji-przyczynie istnienia i działania w realnym świecie.

Szczegółowy plan Sympozjum plakat_2007-A4.pdf (1.03 MB
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU


Informacje o zmianach na stronach internetowych Wydziału


W związku z trwającą przebudową stron internetowych Wydziału Filozofii dostęp do niektórych danych może być czasowo niemożliwy.

Przepraszamy za utrudnienia.


Jak popsuto ontologię fizyki?

Zapraszamy na spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego z Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (26 października 2007 r., godz. 16.30, sala 212 GG KUL). Na seminarium wykład pt. Jak popsuto ontologię fizyki? wygłosi dr Jan Czerniawski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków). [wiecej]

Konferencje naukowe

Informacje o konferencjach naukowych organizowanych w ramach Wydziału Filozofii w roku akademickim 2007/2008
 

  • Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie [więcej]
  • The Church and the Market. A Catholic Defence of the Free Economy [więcej]
  • Przedłużanie życia jako problem moralny [więcej]
  • Jak popsuto ontologię fizyki? [więcej]
  • Pogranicza nauki: Protonauka-Paranauka-Pseudonauka [więcej]

 


Wydarzenia planowane w 2010 r.

Wydarzenia planowane

  • 16-17 listopada - Współczesna nauka a nowy ateizm; Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, s. C-1031,
  • 9 grudnia - XIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne, Katedra Metafizyki.

October 1 - the beginning of academic year 2014/2015

1st of October 2014 - the beginning of academic year 2014/2015 will take place.

 

9.00 a.m., the Holy Mass, Academic Church

11.45 a.m., an Orientation and Welcome Meeting , room GG-208 (the Main Building, Al. Racławickie 14)