.:: Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych ::.


Archiwum wydarzeń

[10.05.2007] Ontologia procesu przyspieszania elektronu
  Zapraszamy na spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego z Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (18 maja 2007 r. [piątek], godz. 16.00, sala 107 GG KUL). Na seminarium wykład pt. Ontologia procesu przyspieszania elektronu wobec trudności szczególnej teorii względności z towarzyszącym elektronowi promieniowaniem rozproszonym wygłosi ks. dr Jarosław Kukowski (Katedra Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych, UKSW). [plakat.pdf] [streszczenie.pdf] [więcej o Seminarium]
   
[07.05.2007] Biological Systems, Integrating Information and Entrophic Fluxes
  Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych zaprasza na wykład prof. Gennaro Auletta (Gregorian University, Rome, Italy) pt. Biological Systems, Integrating Information and Entropic Fluxes. Wykład rozpocznie się o godz. 15.00 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II we wtorek, 15 maja br. w sali 213 (Gmach Główny).

[Auletta_Biosystems_2007.pdf Auletta_Biosystems_2007.pdf (901.30 KB)]
   
[18.04.2007] Profesor Antoni B. Stępień Doktorem honoris causa UKSW
  prof. dr hab. Antoni B. Stępień26 kwietnia 2007 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu Doktora honoris causa Panu Profesorowi Antoniemu B. Stępniowi.Panie Profesorze, serdecznie gratulujemy!
Pracownicy Instytutu FPiNP

[więcej]

[12.04.2007] Czy uczeni aleksandryjscy byli naukowcami?
  Zapraszamy na spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego z Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (20 kwietnia 2007 r. [piątek], godz. 16.00, sala 212 GG KUL). Na seminarium wykład pt. Czy uczeni aleksandryjscy byli naukowcami? wygłosi prof. dr hab. Wojciech Sady (Zakład Logiki i Metofologii Nauk, UMCS). [plakat.pdf] [streszczenie.pdf] [więcej o Seminarium]
   
[15.03.2007] Filozoficzne interpretacje faktów naukowych
  Zapraszamy na spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego z Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (30 marca 2007 r. [piątek], godz. 16.00, sala 212 GG KUL). Na seminarium wykład pt. Filozoficzne interpretacje faktów naukowych wygłosi ks. dr hab. Józef Turek, prof. KUL (Katedra Filozofii Kosmologii). [plakat.pdf] [streszczenie.pdf] [więcej o Seminarium]
   
[10.03.2007] W poszukiwaniu swoistości człowieka
  Instytut Filozofii Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na Interdyscyplinarne warsztaty pt. W poszukiwaniu swoistości człowieka. Warsztaty odbędą się w dniach 11–13 czerwca 2007 r. w Ośrodku Szkolenia Kadr Statystyki w Jachrance pod Warszawą. [plakat.pdf] [idea.pdf] [zaproszenie.pdf]
   

Strona 1 z 2 :: Idź do strony: [1] 2

[28.02.2007] Rosnąć można tylko z ziemi...
  Ruch Ekologiczny Św. Franciszka Z Asyżu i Muzeum Józefa Czechowicza serdecznie zapraszają na promocję książki pt. Rosnąć można tylko z ziemi... Duchowość Świata według Sergiusza Riabinina. Spotkanie, które poprowadzi Zbigniew Jóźwik, odbędzie się 16 marca (piątek) 2007 r. godz. 17.00 w Muzeum J. Czechowicza (Lublin, ul. Złota 3). Głos zabiorą redaktorzy i autorzy książki Jadwiga Leśniewska, Anna Cwener i Stanisław Jaromi OFMConv.
Profesor Sergiusz Riabinin przez wiele lat był m.in. wykładowcą na Sekcji Filozofii Przyrody KUL.
   
[21.02.2007] Interdyscyplinary Anthropology
  Zapraszamy na wykłady monograficzne pt. Interdyscyplinary Anthropology, które prowadzi Dr Kenneth W. Kemp (Associate Professor, University of St. Thomas). [sylabus]
   
[13.02.2007] Plan zajęć filozofii przyrody w II sem. roku akad. 2006/7
  Zbiorczy plan zajęć filozofii przyrody w II sem. roku akademickiego 2006/7 [PlanFP2006_7.pdf.pdf PlanFP2006_7.pdf.pdf (2007-02-27 16:21)].


Plany zajęć dla poszczególnych lat i specjalności [kliknij].
   
[12.02.2007] Dynamiczny obraz świata
  Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na odczyt pt. Dynamiczny obraz świata, który wygłosi prof. Michał Tempczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Wykład odbędzie się 14 lutego (środa) 2007 r. o godz. 17.00 w sali 09 („stara” Humanistyka, UMCS).
   
[05.02.2007] Modele teoretyczne jako narzędzia badawcze nauk empirycznych
  Zapraszamy Pracowników i Studentów na kolejne spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego z Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, które odbędzie się 15 lutego 2007 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Collegium Humanisticum KUL w sali 208. Na seminarium wykład pt. Modele teoretyczne jako narzędzia badawcze nauk empirycznych wygłosi dr hab. Paweł Zeidler, prof. UAM (Instytut Filozofii UAM w Poznaniu).
[plakat.pdf] [streszczenie.pdf] [więcej o Seminarium]
   
[22.01.2007] Matematyczność świata w działaniu
  Komisja Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego TN KUL zaprasza na wykład ks. prof. dra hab. Michała Hellera pt. Matematyczność świata w działaniu. Wykład odbędzie się w środę 31. stycznia br. o godz. 10.00 w sali nr 213 (GG). [sylwetka Księdza Profesora] [plakat.pdf]
   
[22.01.2007] Kauzalna teoria czasu Henryka Mahlberga
  Zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej ks. mgra Tadeusza Pabjana pt. Kauzalna teoria czasu Henryka Mahlberga. Obrona odbędzie w środę 31 stycznia br. o godz. 11.30 w sali nr 107 (GG). Promotorem rozprawy jest ks. prof. dr hab. Michał Heller, a recenzentami dr hab. Krzysztof Maślanka i dr hab. Marek Szydłowski. [tekst autoreferatu.pdf]
   
[22.01.2007]
Czy logika jest nauką emipryczną?
  Zapraszamy na posiedzenie naukowe Wydziału Filozoficznego TN KUL, na którym ks. dr Marcin Tkaczyk wygłosi wykład pt. Czy logika jest nauką empiryczną? Posiedzenie odbędzie się w dniu w dniu 30. stycznia 2007 r. (wtorek) o godzinie 14.00 w sali 36 (GG). Po wykładzie odbędzie się spotkanie administracyjne Wydziału.
   
[21.01.2007] Zjazd Absolwentów i Sympatyków Filozofii Przyrody
  Z okazji 50-lecia filozofii przyrody w KUL serdecznie zapraszamy na

Zjazd Absolwentów i Sympatyków Filozofii Przyrody.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 30 czerwca 2007 r.
[więcej]

   
[27.12.2006] Pogranicza nauki: protonauka-paranauka-pseudonauka
  Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zapraszają na Konferencję pt.

Pogranicza nauki: Protonauka-Paranauka-Pseudonauka


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
15-16 listopada 2007 r.
[więcej]

   
[12.01.2007] Nauka a wartości: aksjologia nauki-aksjologia epistemiczna
  Zapraszamy na spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego z Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (19 stycznia 2007 r., godz. 16.00, sala 208, Collegium Norwidianum, KUL), na którym ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk (Katedra Filozofii Przyrody Nieożywionej) wygłosi wykład pt. Nauka a wartości: aksjologia nauki-aksjologia epistemiczna. [sylwetka Księdza Profesora] [plakat.pdf] [skrót wystąpienia.pdf] [więcej o Seminarium]
   
[12.01.2007] Spór realizm-antyrealizm w dwudziestowiecznej filozofii nauki
  Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL zaprasza na cykl wykładów prof. dra hab. Pawła Zeidlera (Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii UAM) pt. Spór realizm-antyrealizm w dwudziestowiecznej filozofii nauki. III tura wykładów odbędzie się w dniach 18 i 19. stycznia 2007 r. w Gmachu Głównym KUL w sali 213. Zapraszamy. [więcej]
   
[12.01.2007] Przesądne myślenie istoty rozumnej
  Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zaprasza na odczyt dra Konrada Talmonta-Kamińskiego (UMCS) pt. Przesądne myślenie istoty rozumnej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala 301 - stary Humanik UMCS). Po odczycie odbędzie się zebranie członków PTF OL. [skrót wystąpienia.pdf]
   
[08.01.2007] Spotkanie poświęcone ś.p. prof. Janowi Czerkawskiemu
  Koło Filozoficzne Studentów KUL zaprasza na spotkanie poświęcone ś.p. prof. Janowi Czerkawskiemu. Spotkanie odbędzie się 18. stycznia br. o godz. 18.30 w sali 142 (GG).
   
[18.12.2006] Spotkanie opłatkowe
  Studenci III roku Filozofii Przyrody serdecznie zapraszają na Spotkanie Opłatkowe Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, które odbędzie się 19. grudnia 2006 r. o godz. 18.00 w sali 212 (GG).
   
[03.12.2006] O źródłach rewolucji naukowych na przykładzie drogi Plancka do hipotezy kwantowej
  Zapraszamy na spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego z Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (15 grudnia 2006 r., godz. 16.00, sala 208, Collegium Norwidianum, KUL). Na seminarium wykład pt. O źródłach rewolucji naukowych na przykładzie drogi Plancka do hipotezy kwantowej wygłosi prof. dr hab. Wojciech Sady (Zakład Logiki i Metodologii Nauk UMCS). [plakat.pdf] [streszczenie.pdf] [więcej o Seminarium]
   
[03.12.2006] Dusza - Umysł - Ciało. Spór o jedność bytową człowieka
  14 grudnia 2006 r. Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (odział Società Internazionale Tommaso d'Aquino) zapraszają na IX Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki "Dusza - Umysł - Ciało. Spór o jedność bytową człowieka". [więcej]
   
[02.12.2006] Wręcznie Księgi Pamiątkowej Księdzu Profesorowi Zygmuntowi Hajdukowi
  Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wydział Filozoficzny Towarzystwa Naukowego KUL uprzejmie informują, że 9. grudnia 2006 r. w Dworku Staropolskim KUL odbędzie się uroczyste wręczenie Księgi Pamiątkowej Księdzu prof. dr. hab. Zygmuntowi Hajdukowi.
   
[30.11.2006] Spór realizm-antyrealizm w dwudziestowiecznej filozofii nauki
  Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL zaprasza na cykl wykładów prof. dra hab. Pawła Zeidlera (Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii UAM) pt. Spór realizm-antyrealizm w dwudziestowiecznej filozofii nauki. II tura wykładów odbedzie się w dniach 7-8. grudnia 2006 r. w Gmachu Głównym KUL w sali 213 w dniach Zapraszamy. [więcej]
   
[30.11.2006] Poznawanie Wszechświata VIII
  Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na Międzyuczelniane Seminarium Naukowe - Poznawanie Wszechświata VIII. Seminarium odbędzie się 9. i 10. grudnia 2006 r. w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym. Tematem tegorocznej dyskusji panelowej jest Symetria w przyrodzie. [więcej]
   
[18.11.2006] Człowiek w czasie i przestrzeni
  Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na Konferencję jubileuszową z okazji 70. urodzin ks. prof. dr hab. Bernarda Hałaczka pt.: Człowiek w czasie i przestrzeni. Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2006 r. (środa) w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Aula Główna UKSW, ul. Dewajtis 5 - Główny Kampus). [więcej]
   
[26.10.2006] Nauka – wiara. Rola filozofii
  Katedra Relacji Między Nauką a Wiarą KUL, Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zapraszają na Konferencję pt.

Nauka – wiara. Rola filozofii


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
15-16 listopada 2006 r., Collegium Jana Pawła II, sala 1031 [
szczegółowe informacje]
   
[25.10.2006] Spór realizm-antyrealizm w dwudziestowiecznej filozofii nauki
  Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL zaprasza na cykl wykładów prof. dra hab. Pawła Zeidlera (Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii UAM) pt. Spór realizm-antyrealizm w dwudziestowiecznej filozofii nauki. I tura wykładów odbedzie się w dniach 26 i 27 października 2006 r. w Gmachu Głównym KUL w sali 213 w godzinach 16.40-19.10 (czwartek) i 8.20-12.30 oraz 13.20-15.00 (piątek). II tura wykładów odbędzie się w dniach 7-8. grudnia 2006 r. Zapraszamy. [więcej]
   
[25.10.2006] Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 10
  Sekcja Filozofii Przyrody Instytutu Filozofii UKSW zaprasza na 10. już Konferencję z cyklu Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, która odbędzie się 8 listopada 2006 r. (środa) w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [program.pdf program.pdf (248.64 KB)]
   
[14.10.2006] Przyroda. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne dla Nauczycieli
  Uroczysta inauguracja Studiów Podyplomowych pn. Przyroda. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne dla Nauczycieli [więcej]
   
[06.10.2006] Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe z Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
  Zapraszamy na pierwsze w nowym roku akademickim spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego z Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (12 października 2006 r., godz. 18.30, sala 224 Gmach Główny KUL). Na seminarium wykład pt. O epistemologii ewolucyjnej współcześnie wygłosi dr Grzegorz Nowak. [więcej]
   
[02.10.2006]
Aktualny plan zajęć [PlanFP2006_7.pdf]
   
[09.06.2006] Polecamy lekturę
  Komu i po co potrzebna jest dziś filozofia przyrody?

Punkty widzenia dyskutowane podczas VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Szczecinie, 17 września 2004 roku oraz wypowiedzi zebrane po Zjeździe.

Część 1. Roczniki Filozoficzne, 53(2), 2005:
Józef Zon (s. 405-407), Michał Heller (s. 408-410), Józef Życiński (s. 410-411), Zygmunt Hajduk (s. 412-415), Mieczysław Lubański (s. 416-417), Władysław Krajewski (s. 418-421), Jan Such (s. 421-423), Kazimierz Jodkowski (s. 424-427), Mirosław Zabierowski (s. 428-433), Zdzisława Piątek (s. 434-437).

Część 2. Roczniki Filozoficzne, 54(1), 2006:
Jan Czerniawski (s. 299-302), Grzegorz Nowak (s. 302-305), Jan Pleszczyński (s. 306-309), Marek Szydłowski (s. 310-311), Zenon E. Roskal (s. 312-315), Michał Tempczyk (s. 315-318), Anna Latawiec (s. 319-322), Anna Lemańska (s. 322-325), Danuta Ługowska (s. 326-328), Teresa Grabińska (s. 329-334), Antoni Szczuciński (s. 334-337), Janusz Mączka (s. 338-342), Grzegorz Bugajak (s. 342-345), Honorata Korpikiewicz (s. 345-348), Wiesław Dyk (s. 349-350), Józef M. Dołęga (s. 351-352), Zbigniew Wróblewski (s. 352-354), Antoni Skowroński (s. 355-359).
   
dane wprowadził: Andrzej Zykubek


Strona 2 z 2 :: Idź do strony: 1 [2]

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 22:18 - Andrzej Zykubek