Granty naukowe

 

Kierownik projektów

  1. 2015-2018 HARMONIA 6, Narodowe Centrum Nauki, Harmonia (UMO-2014/14/M/HS1/00436 na lata 2015-2018) pt.  „Zaangażowanie języka, czynników kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle (mindreading) i poznaniu społecznym”
  2. 2011-2014 r. OPUS, Narodowego Centrum Nauki, nr. 2011/01/B/HS1/04462, Tytuł: OSOBLIWOŚĆ EWOLUCYJNA NATURY LUDZKIEJ (Studia porównawcze z zakresu antropologii i etologii – badania nad językiem, komunikacją, umysłem i działaniem ludzi i zwierząt)
  3. 2009-2012 Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o numerze 1497/B/H03/2009/37 pt.  Kognitywne zdolności wyższego rzędu i poznawcze funkcje języka w kontekście analizy testów fałszywego przekonania i związku między meta-poznaniem a odczytywaniem stanów mentalnych.
  4. 2005-2007 r. Grant Badawczy Ministerstwa i Szkolnictwa Wyższego, projekt o numerze 1 H01A 024 29: Myśl a język naturalny (krytyka stanowisk utożsamiających myśl z językiem).
  5. 1999-2000 Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o numerze 1 H01 A 021 16: pt. Logiczna teoria sądu i jej filozoficzne podstawy.

Opiekun naukowy

  1. Monika Chylińska, Counterfactual Imagination and Pretend Play: The Cognitive Underpinnings of Human Creativity (2016/21/N/HS1/03495; PRELUDIUM 11; for years 2017-2018; funded by The National Science Centre) – opiekun naukowy prof Arkadiusz GUT

Uczestnik

  1. 2016 Wykonawca w grancie o numerze SFM/G1/2015 Fundacji Centrum Kopernika
  2. 2014-2015 Współwykonawca w grancie Alternative dominance and intention salience as factors for some meta-representational tasks for children profesora Him Cheung z Department of Psychology at Chinese University of Hong Kong.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018, godz. 06:16 - Andrzej Zykubek