flag

Studiuj z Nami!

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

(STUDIA STACJONERNE I STOPNIA)

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

(STUDIA STACJONERNE II STOPNIA)

 

s


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

(STUDIA STACJONARNE I STOPNIA)

 


 

 

 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW KUL

 

Informujemy, że w skład Zespołu Ekspertów KUL weszli pracownicy naszego Instytutu:

 

- prof. dr hab. Marek Wierzbicki

- dr hab. Andrzej Gil prof. KUL - członek prezydium ZE KUL

- hab. Andrzej Podraza, prof. KUL

- dr Lech Jańczuk

- dr Artur Jan Kukuła

- dr Agnieszka Łukasik – Turecka - członek prezydium ZE KUL

- dr Beata Piskorska

- dr Konrad Słowiński

- dr Andrzej Szabaciuk

- dr Agnieszka Zaręba


 

 Aktualności

 

Gorąco zachęcamy do obejrzenia wywiadu z dr hab. Andrzejem Gilem, prof. KUL. (link)

 

 

Dr hab. Tomasz Stępniewski przeprowadził wywiad z dr. George Soroka z Uniwersytetu Harvarda pt. Ukraine crisis, Russia and the West.

Zapraszamy do lektury wywiadu (link).

 

 

 

 

Nowe publikacje pracowników

Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

 

Nowa tom Rocznika IESW pod współredakcją dra hab. Tomasz Stępniewskiego

 

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dra Bartosza Jóźwika i dra hab. Tomasza Stępniewskiego: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 14 (2016), zeszyt 5, pt. „Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej”, Lublin 2016. Zapraszamy do lektury.

Link do publikacji.

 

 

Nowa publikacja pod współredakcją dra hab. Tomasz Stępniewskiego.

 

Z radością informujemy, że ukazało się tom czasopisma wydawanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego POLiTeJA, nr 2 (41), Kraków 2016, pt. Wschodnia granica Unii Europejskiej: polityka, migracje, bezpieczeństwo pod redakcją naukową Magdaleny Lesińskiej i Tomasza Stępniewskiego. W tomie znalazły się artykuły pracowników naszego INPiSM KUL: dra hab. Andrzeja Podrazy, prof. KUL, dra hab. Tomasza Stępniewskiego i dra Andrzeja Szabaciuka. Zapraszamy do lektury

(http://akademicka.pl/ebooks/free/0bf75b00f17df1b75aa46d8b04e9cab1.pdf).

 

 

 Z radością informujemy, że ukazał się nowy numer „Studiów Europejskich" Uniwersytetu Warszawskiego, nr 4 (76) 2015, dotyczący problemów bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Redaktorami naukowymi tego numeru są dr hab. Tomasz Stępniewski oraz doc. dr Artur Adamczyk. Zapraszamy do lektury. 

 

 

Agnieszka Łukasik-Turecka (redaktor tomu),„Roczniki Nauk Społecznych” T.7 (43)/2015 nr 3 zatytułowany „Political Communications During the Election Period. Polish Election Campaigns in 2014", TN KUL, Lublin 2015.

Więcej informacji

 

Tomasz Stępniewski (redaktor tomu),„Roczniki Nauk Społecznych” T.7 (43)/2015 nr 1 zatytułowany „Region Azji Centralnej: bezpieczeństwo, gospodarka, polityka, historia”, TN KUL, Lublin 2015.wiecej informacji

 

Stanisław Wójcik, Personalizm polityczny. Zarys problemów. Wyd. KUL. Lublin 2015, ss. 164

Więcej informacji

 

Agnieszka Łukasik-Turecka (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

Więcej informacji

 

Wojciech Gizicki (red.), Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe, KUL, Lublin 2013.

Więcej informacji

 

 
 

Pozostałe aktualności 

 

plakat_zbiorka

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

pracownik naszego Wydziału, dr Marek Gędek potrzebuje naszej pomocy

w walce z raklem.


Pan Marek od czterech lat walczy z bardzo rzadkim i agresywnym nowotworem. Do tej pory przeszedł już 11 operacji i żmudne leczenie. Pomimo choroby prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej naszego Wydziału i pracuje naukowo.


W 2015 roku wynaleziono lek, który skutecznie zatrzymuje postęp choroby.
Niestety, nie znajduje się on na liście leków refundowanych przez NFZ, a miesięczna kuracja to co najmniej 28 tys. złotych.

Fundusze potrzebne na leczenie Marka Gędka zbiera Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Aby leczenie mogło byś kontynuowane, potrzebne są kolejne wpłaty, które można przekazywać na konto:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
konto bankowe dla darowizn: 49124024961111001044831755 z dopiskiem "DLA MARKA"

W duchu koleżeńskiej solidarności wspierajmy dr Marka Gędka zarówno wpłatami, jak i serdeczną modlitwą.

Ewa Domagała-Zysk
Prodziekan WNS KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2018, godz. 09:03 - Grzegorz Tutak