TOK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

2017/2018

 

Wydział Nauk Społecznych

→ dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego

→ edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

→ edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

→ mediacja sądowa i pozasądowa

→ przygotowanie pedagogiczne

→ psychologia transportu

psychoonkologia

→ rachunkowość i podatki

→ zarządzanie i finanse w administracji publicznej

standardy i dobre praktyki w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Kompetencje urzędnika

→ zarządzanie zasobami ludzkimi

 


Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

→ administracja - rejestracja stanu cywilnego

→ podatki i prawo podatkowe

→ prawo dla urzędników

 


Wydział Teologii

→ duchowość katolicka

studia teologiczno-katechetyczne

studia teologiczno-katechetyczne w Kielcach

→ studia teologiczno-katechetyczne w Sandomierzu

 


Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

→ informatyka (grupa ogólna i dydaktyczna)

 


Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Informacje dotyczące toku studiów podyplomowych realizowanych w Stalowej Woli dostępne są na stronie WZPiNoS

→ edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

→ przygotowanie pedagogiczne

 

Autor: Centrum Studiów Podyplomowych
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2018, godz. 11:29 - Magdalena Fara