Prace magisterskie napisane pod kierunkiem dra hab. Mariana Wnuka, prof. KUL
 • od 1 X 2001 - Seminarium Biofilozofii
 • 1 X 1999 - 30 IX 2001 - Seminarium Biologii Teoretycznej i Biofilozofii
 • 1 X 1998 - 30 IX 1999 - Seminarium Biologii Teoretycznej
 

 

Lista tematów prac magisterskich

 

góra strony

Prace sfinalizowane

2012

 • Grzegorz Forencewicz, Unikalność zjawiska samoorganizacji biologicznej a zasada porządek-z-porządku
 • Emilia Domańska, Ekstremalne warunki istnienia życia w systemach planetarnych
 • Milena Oziemczuk, Metody datowania wieku Ziemi, najstarszych śladów życia i powstania Homo sapiens w kontekście sporu kreacjonizm - ewolucjonizm
 • Aleksandra Szyszkowska, Wkład Ernsta Mayra do filozofii biologii

2011

 • Karolina Gapińska, Geneza życia w ujęciu Jacka Szostaka.
 • Maciej Skwarek, Śmierć w aspekcie dualistycznej koncepcji człowieka
 • Karolina Zwolak, Thomasa Golda hipoteza gorącej biosfery podziemnej.

2010

 • Urszula Bajko, Koncepcje elektromagnetycznych początków życia.
 • Joanna Olszak, Wkład Leslie E. Orgela do rozwoju protobiologii.
 • o. Jerzy Rąpała, Geneza nośnika informacji biologicznej w Aleksandra Grahama Cairns-Smitha teorii powstania życia.
 • Karolina Soroka, Minimalny organizm żywy w teorii autopoiesis.

2009

 • Magdalena Antoniak, Holograficzne modele mózgu i ich moc eksplikacyjna, 2009
 • Joanna Dąbek, Zagadnienie początków ludzkości w perspektywie antropologii molekularnej, 2009
 • Sylwia Dzieża, Projekt badań nad genomem ludzkim (Human Genome Project) i jego implikacje filozoficzne, 2009
 • Ewelina Mazurek, Emergencja świadomości w ujęciu Stuarta R. Hameroffa, 2009
 • Monika Oleszczuk, Filozoficzne kontrowersje wokół kreacjonizmu naukowego, 2009
 • Katarzyna Witko, Kryteria istnienia życia w odniesieniu do warunków na Tytanie - księżycu Saturna, 2009
 • Nina Żerańska, Neurofilozofia - geneza i rozwój nowej kontrowersyjnej dziedziny wiedzy, 2009
 • Hanna Kozłowska, Zagadnienie przypadku w sporze ewolucjonizmu z kreacjonizmem, 2009
 • Honorata Mazurek, Spór mechanicyzmu z antymechanicyzmem o naturę zygoty ludzkiej, 2009
 • Ewa Międlarz, Ekstremofile jako model w poszukiwaniu życia pozaziemskiego, 2009
 • Katarzyna Roszkowska, Rozwój koncepcji genu, 2009

2008

 • Urszula Braszko, Alternatywne formy życia – filozoficzne aspekty hipotez egzobiologicznych, 2008.
 • Barbara Daczyńska, Koncepcja minimalnego genomu koniecznego do istnienia życia, 2008.
 • Piotr Rzemieniewski, Tibora Gántiego koncepcja minimalnej protokomórki, 2008.

2007

 • Kaja Chablak-Suryś, Hipotezy emergencji życia w środowiskach o ekstremalnie niskich pH, 2007.
 • Erwina Woźniak, Włodzimierza Sedlaka koncepcja Homo electronicus, 2007.
 • Urszula Czyżewska, Modele minimalnych systemów samoreplikujących się a problem natury życia, 2007.
 • Magda Dzwonkowska, Wkład Fritza Alberta Poppa do ‘biologii światła’, 2007.
 • Monika Kłosowicz, Wkład J. Williama Schopfa do badań najstarszych śladów życia, 2007.
 • Dorota Mastalerz, Wkład Salvatore Santoliego w rozwój nanobiologii, 2007.
 • Sylwia Pałka, Koncepcja ostatniego uniwersalnego przodka w protobiologii, 2007.
 • Sabina Szabat, Możliwość istnienia życia na Europie – księżycu Jowisza, 2007.

2006

 • Justyna Wójcik, Zagadnienie identyczności sklonowanych organizmów, 2006.
 • Ewa Żygadło, Związki przyczynowe między zjawiskami mentalnymi a neurofizjologicznymi w ujęciu Johna R. Searle'a, 2006.
 • Sebastian Wróbel, Geneza życia w ujęciu Johna Maynarda Smitha, 2006.
 • Agnieszka Winiarska, Ewolucyjna geneza chorób w ujęciu filozofii medycyny, 2006.

2005

 • Izabela Zyzik, Znaczenie darwinizmu molekularnego w protobiologii, 2005.
 • Dominika Winiarska, Wirusy jako ‘molekularne skamieniałości’ życia, 2005.
 • Paweł Skrobacz, Anhydrobioza - stan życia czy stan śmierci?, 2005.
 • Małgorzata Mleczewska, Rola przypadku genezie życia w ujęciu Kazimierza Kloskowskiego, 2005.
 • Beata Longawa, Procesy życiowe w ekstremalnie wysokich temperaturach, 2005.
 • Edyta Kołodziej, Abiotyczne syntezy związków organicznych o znaczeniu biologicznym w plazmie fizycznej, 2005.
 • Monika Fijałek, Włodzimierza Sedlaka teoria silicydów i jej znaczenie we współczesnej protobiologii, 2005.

2004

 • Urszula Sulikowska, Znaczenie badań nad organizmami transgenicznymi dla rozumienia zmienności gatunku, 2004.
 • Jowita Stanisławska, Aleksandra Grahama Cairns-Smitha koncepcja mineralnego 'genu', 2004.
 • Aneta Sienkiewicz, Współczesne medyczno-biologiczne próby zdefiniowania śmierci organizmu ludzkiego, 2004.
 • Agata Religa, Elektromagnetyczna natura życia w ujęciu Dwighta Bulkley'ego i Jerry Jacobsona, 2004.
 • Joanna Radej, Koncepcja ‘Świata RNA’, 2004.
 • Małgorzata Jata, Kontrowersje przyrodniczo-filozoficzne wokół klonowania człowieka, 2004.
 • Anna Januszczak, Johnjoe'a McFaddena elektromagnetyczna teoria świadomości, 2004.
 • Monika Jabłońska, Badania 'przeżyć z pogranicza śmierci' - próba krytycznej analizy, 2004.
 • Magdalena Banach, Natura procesów regeneracji w świetle sporu między holizmem a redukcjonizmem, 2004.

2003

 • Urszula Walencik, Przyrodniczo-filozoficzne aspekty genetycznego modyfikowania organizmów, 2003.
 • Aneta Śledzińska, Nannobakterie a minimalna jednostka życia, 2003.
 • Magdalena Przybyłowska, Dziedziczenie kulturowe w świetle lamarkizmu, 2003.
 • Magdalena Nowak, Teleologiczny aspekt powstania i wczesnego rozwoju życia na ziemi, 2003.
 • Barbara Mach, Ekstrapolacja pojęcia świadomości na wczesne etapy rozwoju ontogenetycznego człowieka, 2003.
 • Aleksandra Kaupke, Geneza życia w ujęciu Freda Hoyle'a i Chandra Wickramasinghe'a, 2003.
 • Justyna Herda, Teoria ewolucji molekularnej w ujęciu Motoo Kimury i jej moc eksplikacyjna, 2003.

2002

 • Agnieszka Strojek, Włodzimierza Sedlaka ujęcie powstania i ewolucji świadomości, 2002.
 • Sylwia Komadowska, Współczesne programy poszukiwania życia rozumnego we Wszechświecie, 2002.
 • Beata Idziaszek, Rola komet w powstaniu życia na Ziemi, 2002.

2001

 • Katarzyna Reszelewska, Najstarsze świadectwa istnienia życia na Ziemi, 2001.
 • Piotr Góra, Analogie między wirusami komputerowymi a wirusami biologicznymi, 2001.
 • Sylwia Gołofit, Współczesne kontrowersje wokół problemu istnienia życia na Marsie, 2001.
 • Agnieszka Flisiak, Ewolucja prebiotyczna w ujęciu Cyrila Ponnamperumy, 2001.
2000
 • Renata Synderkiewicz, Manfreda Eigena teoria pochodzenia informacji biologicznej, 2000.
 • Joanna Sobota, Abiogeneza w ujęciu ks. prof. Szczepana Witolda Ślagi, 2000.
 • Bernadeta Sitek, Aleksandra Dauvilliera teoria fotochemicznych początków życia, 2000.
 • Wojciech Rotkiewicz, Filozoficzny aspekt procesów ewolucji regresywnej, 2000.
 • Anna Plakot, Określenie życia w badaniach nad możliwością jego istnienia w kosmosie, 2000.
 • Arkadiusz Krok, Hansa Kuhna koncepcja ewolucji prebiotycznej, 2000.
 • Ewa Domina, Pochodzenie człowieka w świetle badań hemoglobin i genomu mitochondrialnego, 2000.

1999

 • Agnieszka Kukiełka, Wkład ks. Włodzimierza Sedlaka do paleobiologii, 1999.


góra strony

Prace doktorskie

2017

2014

 • Jerzy Rąpała, OFM, Teorie mineralnych początków życia. Studium filozoficzno-przyrodnicze, 2014; 220 ss.; publiczna obrona: 10 grudnia 2014 r.

2012

 • Urszula Czyżewska, Fenomen życia w ujęciu astrobiologii. Studium biofilozoficzne; 2012; 190 ss.; publiczna obrona: 27 września 2012 r.

2009

 • Justyna Herda, Ewolucyjna geneza wiary religijnej w ujęciu Richarda Dawkinsa, 2008; 175 ss.; publiczna obrona: 27 marca 2009 r.
 • Aneta Śledzińska-Bąbol, Zagadnienie minimalnej jednostki życia (studium przyrodniczo-filozoficzne) 2008; 234 ss.; publiczna obrona: 27 marca 2009 r.

2003

 • Iwona Lipiec, Komunikacja elektromagnetyczna między organizmami jako przejaw natury życia, 2002 [publiczna obrona: 15 maja 2003 r.].

 


góra strony

 

 • Magdalena Antoniak, Holograficzne modele mózgu i ich moc eksplikacyjna
 • Urszula Bajko, Koncepcje elektromagnetycznych początków życia
 • Joanna Dąbek, Zagadnienie początków ludzkości w perspektywie antropologii molekularnej
 • Sylwia Dzieża, Projekt badań nad genomem ludzkim (Human Genome Project) i jego implikacje filozoficzne
 • Małgorzata Mańka, Mae-Wan Ho teoria organizmu i jej implikacje filozoficzne
 • Ewelina Mazurek, Emergencja świadomości w ujęciu Stuarta R. Hameroffa
 • Monika Oleszczuk, Filozoficzne kontrowersje wokół kreacjonizmu naukowego
 • Katarzyna Witko, Kryteria istnienia życia w odniesieniu do warunków na Tytanie - księżycu Saturna
 • Nina Żerańska, Neurofilozofia - geneza i rozwój nowej kontrowersyjnej dziedziny wiedzy
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018, godz. 10:08 - Andrzej Zykubek