RH 54-55 (2006-2007) z. 7

SPIS TREŚCI // TABLE OF CONTENTS

ARTYKUŁY // ARTICLES

 • Ежы ВАШКЕВІЧ, „Homo sovieticus" - феномен и архетып // Homo sovieticus - fenomen i archetyp (Streszcz) [5-35]
 • Оксана ПАХЛЬОВСЬКА, Між „Золотоглавим" Києвом та „буйною" Варшавою. Двобій Чінґісхана і Карла Великого // Między „złotogłowym" Kijowem a „potężną" Warszawą: dwubój Dżyngis-chana i Karola Wielkiego (Streszcz.) [37-53]
 • Halina WASZKIELEWICZ, Degradacja bohatera (Krokodyl Władimira Kantora) // Деградация героя (Крокодил Владимира Кантора) (Рез.) [55-70]
 • Monika SIDOR, Spory ideologiczne emigracji rosyjskiej „Pierwszej fali" // Российская эмиграция «первой волны». Культурная жизнь. Идеологические споры (Рез.) [71-81]
 • Марта РЕДА, Образ Дон-Жуана у творчості Лесі Українки у контексті європейської донжуаніани // Obraz Don Juana w twórczości Łesi Ukrainki w kontekście europejskiej donżuaniady (Streszcz.) [83-95]
 • Albert NOWACKI, Mychajl Semenko i futuryzm ukraiński // Михайль Семенко и украинский футуризм (Рез.) [97-108]
 • Людмила ТАРНАШИНСЬКА, Українське шістдесятництво як концепція „духу часу" // Ukraińskie „sześćdziesiątnictwo" jako koncepcja „ducha czasu" (Streszcz.) [109-125]
 • Вікторыя ЛЯШУК, Мова фальклору ў славянскім адраджэнні // Język folkloru w odrodzeniu Słowian (Streszcz.) [127-137]
 • Дмитро БУЧКО, Ойконімія поділля ХVІІ ст. (За даними хмельницького літопису) // Ojkonimy na Podolu w XVII wieku (Streszcz.) [139-148]
 • Dagmara NOWACKA, Z aktualnych problemów ukraińskiej leksyki religijnej // Из актуальных проблем украинской религиозной лексики (Рез.) [149-162]

SPRAWOZDANIA I RECENZJE // REPORTS AND REVIEWS

 • Olga LEWICKA, О проекте учебника по русской детской и юношеской литературе как предмету факультативных занятий [163]
 • Alicja WOŁODŹKO-BUTKIEWICZ, Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej (Monika Sidor) [168]
 • Иоанна МЯНОВСКА, Дина Рубина вчера и сегодня (Agnieszka Lenart) [173]
 • Don Juan w kontekście światowym, red. Wira Ahejewa (Marta Reda) [176]
 • Stefan KOZAK, Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu (Albert Nowacki) [180]
 • Teresa TOMASZKIEWICZ, Przekład audiowizualny (Maria Mocarz) [185]
 • Antoni MIRONOWICZ, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX w. (Witold Kołbuk) [188]
 • Beata LORENS, Bractwa cerkiewne w eparchii przemyskiej w XVII i XVIII wieku (Witold Kołbuk) [192]

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2009, godz. 23:32 - Stanisław Sarek