INFORMATYKA
(GRUPA OGÓLNA I DYDAKTYCZNA)

 Termin pierwszego zjazdu: 5-6.11.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Opis studiów:

Zajęcia na studiach realizowane są z podziałem na dwie grupy:

 

- grupę ogólną skierowaną do osób zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie informatyki

 

- grupę dydaktyczną skierowaną do nauczycieli zainteresowanych zdobyciem uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu na II, III i IV etapie edukacyjnym

Program studiów:

Program studiów (grupa ogólna oraz dydaktyczna) obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy systemów operacyjnych
 • Sieci komputerowe i Internet
 • Architektura komputerów i konfiguracja systemów komputerowych
 • Języki HTML, XHTML i CSS
 • Grafika rastrowa
 • Programowanie w języku C++
 • Instalacja i konfiguracja sieci komputerowych
 • Bazy danych: Oracle, MySQL, Ms Access
 • Tworzenie portali internetowych
 • Grafika wektorowa
 • Projekt końcowy

 

Program studiów grupy dydaktycznej obejmuje ponadto następujące zajęcia z modułu dydaktycznego

 • Dydaktyka zajęć komputerowych na II etapie edukacyjnym
 • Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej na III i IV etapie edukacyjnym
 • Narzędzia informatyczne w dydaktyce
 • Zaawansowane narzędzia informatyczne w dydaktyce
 • Dydaktyka programowania w języku C++
 • Modele matematyczne w informatyce
 • Praktyki
Liczba semestrów:

 2 semestry 

Opłata za semestr:

grupa ogólna: 1700 zł / semestr

grupa dydaktyczna: 2200 zł / semestr

Kwalifikacje/Umiejętności:

Absolwenci studiów będą dysponować umiejętnościami w zakresie:

- programowania w języku C++

- budowy i administrowania sieciami komputerowymi

- budowy relacyjnych baz danych

- praktycznej znajomości programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej

oraz

- tworzenia witryn internetowych w językach HTML/CSS/PHP/MySQL.

 

W przypadku grupy dydaktycznej absolwenci mają możliwość nabycia uprawnień do nauczania informatyki i zajęć komputerowych jako kolejnego przedmiotu na II, III i IV etapie edukacyjnym.
Dodatkowe warunki przyjęcia:

Grupa dydaktyczna: posiadanie uprawnień pedagogicznych do nauczania pierwszego przedmiotu i przedłożenie dokumentu potwierdzającego te uprawnienia. 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016, godz. 09:38 - Magdalena Fara